สแกนรหัส QR เพื่อดาวน์โหลดแอพมือถือ!

เรียนรู้เพิ่มเติม
 • ไม่มีประวัติเล่น
 • ไทย

   You Complete Me

   Full
   VIP
   Full
   นักแสดง: Hu Yitian QiaoXin Sean Zheng QiZhong
   At the end of the 20th century, because of Qin Shengsheng's sudden divestment, Gao Shan's father business failed to be enlisted in the market causing him to go bankrupt. Gao Shan wants to prove his father's innocence, but along the way, he unexpectedly falls in love with Qin Shengsheng's daughter Lin Wo. After knowing Gao Shan's intention, Qin Shengsheng forces Gao Shan to resign from his current job. Gao Shan heads to Hong Kong to restart, and there he meets a benefactor and earned his first pot of gold in life. Under his mentor's guidance, he heads to Beijing and became a renowned golden investor. He meets Lin Wo again, who has now become a headhunter.

   แนะนำสำหรับคุณ

   Full

   Once We Get Married

   Wang Ziqi and Wang Yuwen’s Love from Contrast

   Full

   Love Once Again

   Domineering Agent Conquers Young Star

   Full

   As Long as You Love Me

   Dylan Xiong and Lai Yumeng's sweet love story

   Full

   You Are My Starlight

   The girl reborn from the fire

   Full

   Master Devil SS2

   Extremely Sweet love of Overbearing Boss

   VIP
   updated to 10

   City of Streamer

   City of Streamer

   Full

   Moonshine and Valentine

   Song Qian and Huang Jingyu love for thousand years.

   VIP
   Full

   Dating in the Kitchen

   Lin Yushen and Zhao Lusi's sweet love story with food.

   Full

   Miss Gu Who Is Silent

   A nice suspense drama with the cat and mouse chasing love.