สแกนรหัส QR เพื่อดาวน์โหลดแอพมือถือ!

เรียนรู้เพิ่มเติม
 • ไม่มีประวัติเล่น
 • ไทย

   When We Were Young

   WeTV Only
   Full
   นักแสดง: Neo Hou Wan Peng Zhang Yao Dai Luwa Li Mingde Pan Meiye Wang Sen
   "In the summer of 1996, Yang Xi was rewarded with a new bicycle by her parents for her excellent performance in long distance running. One day, She struggled to chase the thieves, but was accidentally hit by a high school laboratory explosion, which injured his life-threatening leg. So she can't Increase Scores in the College Entrance Examination After the beginning of school, Yang Xi found that the the crime of explosion had not only transferred to her class. And also robbed her class monitor position. Hua Biao is a hot-blooded, righteous and impulsive science genius. Yang Xi found that Hua Biao not only fought for righteousness with hot blood, but also showed filial piety to Grandma , and finally She put aside his prejudices and made a frank acquaintance with him.

   แนะนำสำหรับคุณ

   Full

   Nice to meet you

   Townboy Xu Lu fallin love with Boss Yang Gong

   VIP
   Full

   Midsummer is Full of Love

   Yang Chaoyue and Timmy Xu's sweet love story.

   Full

   Female CEO Love Me

   Beautiful Female CEO Breaks the Heart of Salesman

   WeTV Only
   Full

   Please Classmate

   The most harmonious rival group of Eric Xia, Yan Xujia and Zhou Yiran.

   VIP
   Full

   Sweet First Love

   Ryan Ren and Kabby Xu’s love story.

   Full

   Campus Ace

   In Love with the Campus Handsome

   WeTV Only
   Full

   The Love Equations

   The Love Equations

   VIP
   Full

   About is Love

   Saixixi and Xuxiaonuo show their sweet love

   WeTV Only
   Full

   The Dark Lord

   Xu Haiqiao Song Zuer fight against Bully