สแกนรหัส QR เพื่อดาวน์โหลดแอพมือถือ!

เรียนรู้เพิ่มเติม
 • ไม่มีประวัติเล่น
 • ไทย

   Master Devil SS1

   Full
   นักแสดง: Li Hongyi Xing Fei Zhang Jiongmin Jason Fu
   An Chu Xia has been living a life of dependence with her mother. Her mother's death plunged her into despair and helplessness. The kind-hearted and rich Tai Jiang Yuanyuan took her in. Everyone admires her for a luxurious life, but only she knows the warmth and coldness of her life. As the fiancee of Han Qi Lu, the young master of the Han family, she entered the aristocratic school. In fact, she and Han Qi Lu did not like each other. Every time they meet, they will quarrel. The situation in aristocratic schools is very depressed. The students in the class living a life of plenty of clothes and food. An Chu Xia decided to start with herself and change the current situation. Meanwhile, Ling Han Yu and Jiang Chen Chuan both like her, and the relationship between her and Han Qi Lu has slowly changed.

   แนะนำสำหรับคุณ

   VIP
   Full

   My Girlfriend is an Alien

   The encounter between overbearing boss Xu Zhixian and an alien girl

   WeTV Only
   Full

   Suddenly This Summer

   Bai Yu and Bu Guan have 10 years long-distance love

   Full

   Delicious Destiny

   A love story about the love-hate relationship between Mike and Mao Xiaotong.

   VIP
   Full

   A Girl Like Me

   Guan Xiaotong meets Neo Hou

   VIP
   Full

   Dating in the Kitchen

   Lin Yushen and Zhao Lusi's sweet love story with food.

   VIP
   Full

   My Love, Enlighten Me

   the love story of an old-style president and a cute girl

   Full

   Oh! My Emperor S2

   Love story cross 1000 years

   Full

   Shining Like You

   Shining Like You

   WeTV Only
   Full

   Pretty Man S2

   Dylan and Lai Yumeng show the painful love after marriage.