• Không có lịch sử đã phát
 • VI
   APP

   Quét mã QR để tải ứng dụng xuống di động

   Xem offline mọi lúc mọi nơi

   Nâng cao chất lượng video

   Tuỳ thích thay đổi chế độ màu sẫm

   Lợi ích VIP
   • Tải phim nhanh hơn
    Tải nhanh hơn 30% so với tài khoản thường
   • Xem phim không quảng cáo
    Xem phim mà không gián đoạn
   • Xem phim cùng lúc trên hai thiết bị
    Chia sẻ VIP với bạn bè
   Đổi VIP

   Belated First Love

   Trọn bộ 32 tập

   Wang Shengyun
   Meng Huan
   Qu Yicheng
   Nuo Mina
   After the 20-year-old glasses girl Hua Xiaochi failed to confess her love to Jiang Yiqi, she unexpectedly traveled to ten years later, and met Jiang Yiqi who suffered from emotional apathy and lost memory. At the engagement ceremony between Jiang Yaoqi and the Chen Xinying, the young and energetic Hua Xiaochi kicked the scumbag man aggressively and tore Chen Xinying hands! And all of this is something that 30-year-old Hua Xiaochi dare not do! The low self-esteem, cowardice, and failure in the past erased the edges and corners of 30-year-old Hua Xiaochi, and the appearance of the 20-year-old broke everything!

   Đề xuất cho bạn

   24 episodios
   VIP

   El pobre se convierte en el CEO dominante y persigue a su primer amor.

   24 episodios
   VIP

   Jovencita besó y rescató al siempre cambiante CEO

   24 episodios
   VIP
   20 episodios
   VIP

   La romántica historia de Yan Zhi

   22 episodios
   VIP

   Una mujer casada se adentra en un universo paralelo en busca de venganza

   24 episodios
   VIP

   El contraataque de Sorehead Miss

   56 episodios

   A love story about the love-hate relationship between Mike and Mao Xiaotong.

   34 episodios
   VIP

   Atractivo gerente en silla de ruedas conquista a la dulce muchacha.

   30 episodios
   VIP

   Saixixi and Xuxiaonuo show their sweet love

   25 episodios
   VIP

   Espionaje en una historia de amor a partir del matrimonio

   VIP