• Không có lịch sử đã phát
 • VI
   APP

   Quét mã QR để tải ứng dụng xuống di động

   Xem offline mọi lúc mọi nơi

   Nâng cao chất lượng video

   Tuỳ thích thay đổi chế độ màu sẫm

   Lợi ích VIP
   • Tải phim nhanh hơn
    Tải nhanh hơn 30% so với tài khoản thường
   • Xem phim không quảng cáo
    Xem phim mà không gián đoạn
   • Xem phim cùng lúc trên hai thiết bị
    Chia sẻ VIP với bạn bè

   About is Love

   Trọn bộ 30 tập

   Yan Xi
   Xu Xiaonuo
   Cai Yijia
   Yang Xinying
   Hu Wenzhe
   Li Xinbo
   A family accident at the age of 18, made Wei Qing became a person who is serious in cleanliness , could not be in contact with people, and was deeply disturbed by the status of President Yunma. After a decade of hard work, there was no destiny, But when he was 28 years old, he was accidentally drunk and met Zhou Shi, 19 year old art student who changed his life.

   Đề xuất cho bạn

   All 24 EPs
   VIP

   Wife's Revenge

   All 31 EPs
   VIP

   Love Scenery

   All 25 EPs
   VIP

   It was adapted from the same series of novels as "A Love so Beautiful"

   All 24 EPs
   VIP

   Maybe It's Love

   All 23 EPs

   Sweet love Drama of Overbearing Gen Z Boss

   All 23 EPs

   Extremely Sweet love of Overbearing Boss

   All 38 EPs
   VIP

   country girl's pure and fresh love

   All 25 EPs

   Song Qian and Huang Jingyu love for thousand years.

   All 12 EPs
   Original
   VIP