สแกนรหัส QR เพื่อดาวน์โหลดแอพมือถือ!

เรียนรู้เพิ่มเติม
 • ไม่มีประวัติเล่น
 • ไทย

   The Oath of Love (TV Ver.)

   Full
   VIP
   Full
   นักแสดง: Yang Zi Sean Xiao
   Lin Zhixiao, who is about to graduate as a senior, fell to the bottom of her life before graduation. Her father was hospitalized with cancer so that she had to give up her job opportunities in other famous enterprises and break up with her boyfriend. All the good imagination about love and future life were broken at this moment. At that moment, Gu Wei, the doctor in charge of her father, entered the life of Lin Zhixiao. At the beginning of love, we often don't know that it's love. Both of them have been hurt in love and don't believe in love. We met, known and loved each other step by step. they've had doubts and waves, misunderstandings and the bottom in their life time. But in the process of love, the two people increasingly feel that each other is the one who can entrust the rest of their lives.

   แนะนำสำหรับคุณ

   VIP
   Full

   Love Scenery

   Love Scenery

   Full

   Nice to meet you

   Townboy Xu Lu fallin love with Boss Yang Gong

   VIP
   Full

   Just Fiancée

   The Contract Lover - Fake Relationship and True Love

   Full

   Lover or Stranger

   Lover or Stranger

   VIP
   Full

   Joy of Life

   Zhang Ruoyun was trapped in court with a risky life

   VIP
   Full

   I Am The Years You Are The Stars

   I Am The Years You Are The Stars

   WeTV Only
   Full

   Novoland: The Castle in the Sky S2

   Novoland: The Castle in the Sky S2

   Full

   Shining Like You

   Shining Like You