สแกนรหัส QR เพื่อดาวน์โหลดแอพมือถือ!

เรียนรู้เพิ่มเติม
 • ไม่มีประวัติเล่น
 • ไทย

   Legend of Two Sisters in the Chaos

   Full
   Full
   นักแสดง: AarifLee Zoey Meng YitongLi Wang Zhuocheng Ren Youlun QiZhong Sissi
   When the Lingyang Emperor was critically ill, there were rumors of the "Fu's Daughter Becomes Empress" among the people, and so Fu Yuzhan and Fu Jinzhan were involved in court disputes. Among the two daughters, one is active, good at literature, and another one is quiet, good at martial arts. They helped Xue Rong, the king of Jin, win the throne, but they finally had a misplaced marriage. In order to correct their mistakes and to assist Xue Rong, the two girls of the Fu family used wisdom and courage to quell the intrusion of neighboring countries and found the murderer who killed the late emperor, hence defeating the forces behind the scenes led by the princess.

   แนะนำสำหรับคุณ

   WeTV Only
   Full

   Grand Theft in Tang

   Treasure Hunters in Tang Dynasty

   Full

   Campus Ace

   In Love with the Campus Handsome

   Full

   Fox's Summer SS2

   A sweat love story

   WeTV Only
   Full

   The Heiress

   You Jingru plays the foppish Heiress.

   Full

   Here to Heart

   Zhang Han bitter love ten years Zhang Juning

   Full

   A Love So Romantic

   A Love So Romantic

   WeTV Only
   Full

   Pretty Man S2

   Dylan and Lai Yumeng show the painful love after marriage.

   Full

   Shining Like You

   Shining Like You