• Không có lịch sử đã phát
 • VI
   APP

   Quét mã QR để tải ứng dụng xuống di động

   Xem offline mọi lúc mọi nơi

   Nâng cao chất lượng video

   Tuỳ thích thay đổi chế độ màu sẫm

   Lợi ích VIP
   • Tải phim nhanh hơn
    Tải nhanh hơn 30% so với tài khoản thường
   • Xem phim không quảng cáo
    Xem phim mà không gián đoạn
   • Xem phim cùng lúc trên hai thiết bị
    Chia sẻ VIP với bạn bè

   Detective Husband I've Never Met

   Trọn bộ 28 tập

   Wang Haoge Liao Huijia
   The little princess Ji Gongyi was given a marriage by the emperor, and Qin Mo, the dream lover of countless girls, tied the knot. Unexpectedly, the wedding night was left out in the cold, and even the news that the horse was going to leave! Gongyin is angry and difficult, and a woman disguised as a man goes to Tingwei Temple to work as a job, to settle accounts with this husband who has never met. A game of him running away from her began.

   Đề xuất cho bạn

   VIP
   Full

   Casamentera del Emperador Demonio

   Rent
   Full

   How Love Starts and Becomes Obsession

   VIP
   Full

   No me olvides

   VIP
   Full

   Mi marido mandón

   VIP
   Full

   Lai Yumeng y Yu Yijie inician un matrimonio arreglado

   VIP
   Full

   No Quiero Enamorarme de Los Humanos

   VIP
   Full

   Las habilidades del gran doctor han impresionado a la linda chica

   Full

   He Hongshan and Xu Zhengxi staged sadomasochism

   VIP
   Full

   Mi 1/2 Novio

   VIP
   Full

   Xu Kaicheng and Yang Chaoyue's love story in the mythical realm.

   VIP