สแกนรหัส QR เพื่อดาวน์โหลดแอพมือถือ!

เรียนรู้เพิ่มเติม
 • ไม่มีประวัติเล่น
 • ไทย

   Master Devil SS2

   Full
   นักแสดง: Li Hongyi Xing Fei Zhang Jiongmin Jason Fu Katherine Yang Qie Lutong
   After a long period of time, An Chu Xia's campus life is becoming more and more flexible, she and Qi Lu's feeling have been warming up day by day. At this time, his ex-girlfriend Xiang Man Kui is return back and became An Chu Xia classmate. By the way, this makes the calm school suddenly dark tide surging! Xiang Man Kui approached An Chu Xia with ulterior motives and used her to regain Qi Lu's trust. Looking at the two people who are getting closer and closer, An Chu Xia is sad in heart but on her face is nothing happened. When the annual design competition started, Chu Xia decided to sign up for the competition and pursue her dream bravely. Qi Lu with a haze in his heart thought that Chu Xia would give him up and leave him like Xiang Man Kui in those days. So, he closed himself up again.

   แนะนำสำหรับคุณ

   VIP
   Full

   Ex-Wife Stop

   Cool CEO Becomes Loyal to Get His Ex-Wife Back

   VIP
   Full

   Sweet Dreams

   Dilraba and Deng Lun's sweet love

   WeTV Only
   Full

   My Love From the Ocean

   A magical love story

   VIP
   Full

   Just Fiancée

   The Contract Lover - Fake Relationship and True Love

   WeTV Only
   Full

   Soft Memory

   "Dream-catching drummer " Shi Zixun is full of charm.

   Full

   Love is Deep

   Male doctor from the galactophore department pursues love from his cute girlfriend

   Full

   You Are My Starlight

   The girl reborn from the fire

   VIP
   Full

   Miss Crow With Mr. Lizard

   Romantic love between Allen Ren and Xing Fei

   Full

   Shining Like You

   Shining Like You

   Full

   Love Once Again

   Domineering Agent Conquers Young Star