สแกนรหัส QR เพื่อดาวน์โหลดแอพมือถือ!

เรียนรู้เพิ่มเติม
 • ไม่มีประวัติเล่น
 • ไทย

   The Autumn Ballad

   Full
   VIP
   Full
   นักแสดง: QiaoXin Jones Xu Wayne Liu Kabby Xu
   The story of a witty young girl named Qiu Yan and a cold-faced duke named Liang Yi, who goes from battling each other with wits and boldness to understanding and accompanying each other. Qiu Yan is the least favored eldest daughter of the Qiu Manor. She managed to reap happiness step by step relying on her own efforts and wisdom.

   แนะนำสำหรับคุณ

   Full

   The Land of the Mist

   The Land of the Mist

   VIP
   Full

   The Imperial Coroner

   Female coroner solves cases with conservative lord

   Full

   My Dear Brothers

   Zhao Ying Bo and Dai Yun Fan Show Crazy Loving Care for Their Younger "Sister"

   VIP
   updated to 10

   The Queen System

   Reborn Actress Becomes Empress

   VIP
   Full

   Douluo Continent

   Douluo Continent

   Full

   Mermaid Prince

   Mermaid Prince

   VIP
   Full

   You Complete Me

   Hu Yitian and Qiao Xin have a love-hate relationship.

   WeTV Only
   Full

   Dreaming Back to the Qing Dynasty

   Li Randi and Wang Anyu perform legendary love

   VIP
   Full

   Modern Marriage

   Modern Marriage

   WeTV Only
   Full

   To Get Her

   National idol debut in ancient times