สแกนรหัส QR เพื่อดาวน์โหลดแอพมือถือ!

เรียนรู้เพิ่มเติม
 • ไม่มีประวัติเล่น
 • ไทย

   The Gravity of A Rainbow

   Full
   Full
   นักแสดง: Godfrey Gao Xuan Lu Zhang Liang Vivian Dawson Yue Yi'en Lin Youwei BabyZhang Denny Huang
   He Caihong, who is bent on finding a "soul mate", falls in love with Ji Huang, a young professor who is knowledgeable, romantic and shared the same interests with Caihong. However, her mother Li Mingzhu resolutely opposed it, and determined that the ideal son-in-law was Su Donglin, a family friend and childhood friend of CaiHong. With Xiafeng's unemployment, Han Qing, Caihong's best friend, joins company Xia Feng was in with the help of Caihong and is put in an important position by the boss. She becomes a strong opponent of Lili, Cai Hong's another best friend. The friendship of the three is challenged. And when Cai Hong knows the fact that she was adopted she is in a dilemma of true love and mother's will. At the end she finally chooses her soulmate Ji Huang and gets the support from her family. At the same time the friendship of the three girl is regained.

   แนะนำสำหรับคุณ

   Full

   Delicious Destiny

   A love story about the love-hate relationship between Mike and Mao Xiaotong.

   Full

   Parallel Love

   Parallel Love

   WeTV Only
   Full

   See You Again

   Tang Yan and Shawn Dou go back to the past and look for the true love

   VIP
   Full

   Forget You Remember Love

   country girl's pure and fresh love

   VIP
   Full

   Wife's Revenge

   Wife's Revenge

   Full

   Master Devil SS1

   Sweet love Drama of Overbearing Gen Z Boss

   Full

   Farewell to Arms

   Zhang Han and Jiao Junyan in the War of Resistance

   VIP
   Full

   Dating in the Kitchen

   Lin Yushen and Zhao Lusi's sweet love story with food.

   VIP
   Full

   Unforgettable Love

   Wei Zheming and Hu Yixuan' s signed love

   VIP
   Full

   Love You Day And Month

   Young Cleaner Chases Bossy CEO