สแกนรหัส QR เพื่อดาวน์โหลดแอพมือถือ!

เรียนรู้เพิ่มเติม
 • ไม่มีประวัติเล่น
 • ไทย

   Mermaid Prince

   Full
   Full
   นักแสดง: Li Xiangzhe Wu Xinti Wang Luxin
   Shen Muxin, an online magazine columnist, was rescued by the mermaid from drowning and thus believed the existence of mermaids. For this reason, she argued with the archaeology professor and vowed to find evidence. She returned to her hometown, Xingyue Bay, and joined the rescue team of the resort. In the team, she met An Xida who had left the sports arena and came here as a life-saving member. She accidentally noticed a mermaid totemin An Xida’s body. In order to prove that An Xida is a mermaid, Shen Muxin resorted to various methods, but a lot of jokes happened. Gradually, the two solved their misunderstandings and had feelings for each other. They finally managed to unveil the mystery of the mermaid together.

   แนะนำสำหรับคุณ

   VIP
   Full

   Hello Mr. Gu

   Hello Mr. Gu

   Full

   I Am The Years You Are The Stars

   I Am The Years You Are The Stars

   Full

   Master Devil SS2

   Extremely Sweet love of Overbearing Boss

   VIP
   Full

   My Little Happiness

   Xing Fei and Daddi Tang's sweet love story.

   WeTV Only
   Full

   Novoland: The Castle in the Sky S2

   Novoland: The Castle in the Sky S2

   VIP
   Full

   You Are My Destiny

   You Are My Destiny

   VIP
   Full

   Douluo Continent

   Douluo Continent