CHUANG 2021

CHUANG 2021
Last episodeBlooper
Related Videos(100)
Preview
Teaser EP4: The theme song task is released, and the first Center is born! | CHUANG 2021
Highlight EP3(part2) Ver.14 | CHUANG 2021
Highlight EP3(part2) Ver.13 | CHUANG 2021
Highlight EP3(part2) Love You Ready, Love Me Ready | CHUANG 2021
Highlight EP3(part2) Darling | CHUANG 2021
Highlight EP3(part2) Ver.10 | CHUANG 2021
Highlight EP3(part2) Radio | CHUANG 2021
Highlight EP3(part2) Ver.8 | CHUANG 2021
Highlight EP3(part2) Lover Boy 88 | CHUANG 2021
Highlight EP3(part2) Ver.6 | CHUANG 2021
Highlight EP3(part2) Jui Kuen | CHUANG 2021
Highlight EP3(part2) ME | CHUANG 2021
Highlight EP3(part2) Ver.3 | CHUANG 2021
Highlight EP3(part1) Yummy | CHUANG 2021
Highlight EP3(part2) Girl | CHUANG 2021
Preview
Teaser EP3(part 2): The performance continues! Santa's team is in trouble | CHUANG 2021
Maplestory's BTS EP01: Initial impression of Team Mentor | CHUANG 2021
Relay Dance: "I Joyfully Like You" Dai Shaodong&Lai Yaoxiang&Jiang Dunhao&Rong Yao&Huang Kun&Andy | CHUANG 2021
Relay Dance: "Butter-Fly" BoYuan&ZhangZhang&Shingo&David&Wei Yujie&Fu Sichao&Yuu | CHUANG 2021
Relay Dance: "Lit" Rikimaru&Luo Yan&Li Luoer&Ren Yinpeng&Yi Han&Liu Yu&Xu Shaolan | CHUANG 2021
Relay Dance: "Football Gang" He Qifan&Liu Yandongji&Lailai&Li Jiahao&LiuCong&Li Zhengting&Li Tailong | CHUANG 2021
Relay Dance: "Cocoon Break" YuYang&Yuya&Nuo Yan&Jing Long&Gan Wangxing&Kazuma | CHUANG 2021
Relay Dance: "As A Monster" Hu Yetao&Lu Dinghao&Li Peiyang&Xue Bayi&AK Liu Zhang&Keiya&Cao Zuo | CHUANG 2021
Preview
Teaser EP3 (part 2): R1SE is coming! | CHUANG 2021
Preview
Teaser EP3: First Stage Show is coming | CHUANG 2021
Practice Dance: "I Joyfully Like You" Dai Shaodong&Lai Yaoxiang&Jiang Dunhao&Rong Yao&Huang Kun&Andy | CHUANG 2021
Practice Dance: "Butter-Fly" BoYuan&ZhangZhang&Shingo&David&Wei Yujie&Fu Sichao&Yuu | CHUANG 2021
Practice Dance: "Lit" Rikimaru&Luo Yan&Li Luoer&Ren Yinpeng&Yi Han&Liu Yu&Xu Shaolan | CHUANG 2021
Practice Dance: "Football Gang" He Qifan&Liu Yandongji&Lailai&Li Jiahao&LiuCong&Li Zhengting&Li Tailong | CHUANG 2021
Practice Dance: "Cocoon Break" YuYang&Yuya&Nuo Yan&Jing Long&Gan Wangxing&Kazuma | CHUANG 2021
Practice Dance: "As A Monster" Hu Yetao&Lu Dinghao&Li Peiyang&Xue Bayi&AK Liu Zhang&Keiya&Cao Zuo | CHUANG 2021
Lost in Comments EP3: Trainees Answer Questions from Netizens, Imitation Show Bursting Into Laughter
Highlight EP3(part1) I Joyfully Like You | CHUANG 2021
Highlight EP3(part1) Butterfly | CHUANG 2021
Highlight EP3(part1) Lit | CHUANG 2021
Highlight EP3(part1) Football Gang | CHUANG 2021
Highlight EP3(part1) Ver.5 | CHUANG 2021
Highlight EP3(part1) Cocoon Break | CHUANG 2021
Highlight EP3(part1) As A Monster | CHUANG 2021
Highlight EP3(part1) Ver.2 | CHUANG 2021
Highlight EP3(part1) Ver.1 | CHUANG 2021
Preview
Teaser EP3: Unlock First Stage Performance | CHUANG 2021
BTS: Welcome to Mentor Ning Jing TV | CHUANG 2021
BTS:Jing Long's singing technical | CHUANG 2021
BTS: Zhou Shen learning traditional dance | CHUANG 2021
BTS: Liu Yu's traditional class starts now | CHUANG 2021
BTS: This song is like an Ultraman - also has spiritual power | CHUANG 2021
BTS: The timing of ending pose | CHUANG 2021
BTS: Behind Luo Yan's choice of song | CHUANG 2021
BTS:Deng Chao make a sound effect for Santa and Rikimaru's dance | CHUANG 2021
BTS:A word from Lai Yaoxiang to Jing Long | CHUANG 2021
BTS: Nuo Yan's dance result is showing | CHUANG 2021
BTS:Deng Chao ask Rikimaru "What's your skin care routine?" | CHUANG 2021
BTS: Lin Yuxiu is similar to his boss TAO | CHUANG 2021
BTS: What are they doing in the waiting area? | CHUANG 2021
BTS: Zeng Hanjiang Practicing Mandarin | CHUANG 2021
BTS: Nuo Yan after getting the champion | CHUANG 2021
BTS: Wu Yuheng showed all singing tactics on his face | CHUANG 2021
BTS: Nannan and Amber taught trainees how to breathe whille singing | CHUANG 2021
BTS: Amber teaching the dance | CHUANG 2021
ID: CALLING from Overseas trainees's friends | CHUANG 2021
ID: CALLING from super stars | CHUANG 2021
Highlight EP2 Ver.14 | CHUANG 2021
Highlight EP2 Ver.13 | CHUANG 2021
Highlight EP2 Ver.12 | CHUANG 2021
Highlight EP2 Ver.11 | CHUANG 2021
Highlight EP2 Ver.10 | CHUANG 2021
Highlight EP2 Ver.9 | CHUANG 2021
Highlight EP2 Ver.8 | CHUANG 2021
Highlight EP2 Ver.7 | CHUANG 2021
Highlight EP2 Ver.6 | CHUANG 2021
Highlight EP2 Ver.5 | CHUANG 2021
Highlight EP2 Ver.4 | CHUANG 2021
Highlight EP2 Ver.3 | CHUANG 2021
Highlight EP2 Ver.2 | CHUANG 2021
Highlight EP2 Ver.1 | CHUANG 2021
Preview
Teaser EP2: Dormitory unlocked!Santa&Rikimaru Gets Lost | CHUANG 2021
Preview
Teaser EP2: The battle session is officially opened! | CHUANG 2021
Preview
Teaser: Deng Chao and Ning Jing was sharply asked | First Meet
First Meet: Full Record of the First Meeting of Trainees
Preview
Teaser EP2: 1v1 Battle get into Class A! | CHUANG 2021
BTS:Mika's amazing vocal | CHUANG 2021
BTS:Wu Yuheng "I want to help build Chinese bridge of CHUANG 2021 | CHUANG 2021
BTS:Zhang Teng's translation skill | CHUANG 2021
BTS:Zhou Zhennan share his personal opinion "How inportance of vocal in boygroup" | CHUANG 2021
BTS:Zhou Shen's first dancing stage | CHUANG 2021
BTS:Zhou Shen-King of reaction | CHUANG 2021
BTS:Shao Mingming is a best communication | CHUANG 2021
BTS:Zhou Keyu tell story of the song "Zai Mei Bian" | CHUANG 2021
BTS:Amber Liu comment on trainees dancing performance | CHUANG 2021
BTS:Having a hard time communicating | CHUANG 2021
ID: Greeting from Caelan, Kazuma and Mika to WeTV Fans | CHUANG 2021
ID: Greeting from Oscar,Cao Zuo,Liu Yandongji,Zhang Zhang to WeTV Fans | CHUANG 2021
ID: Greeting from Akezhuli,GuLiulin,LiTailong to WeTV Fans | CHUANG 2021
WeTV Only
Lost in Comments Part2: Trainees Are Bold Responding the Premiere Highlights.
Highlight EP1(part2)Ver.17 | CHUANG 2021
Highlight EP1(part2)Ver.16 | CHUANG 2021
Highlight EP1(part2)Ver.15 | CHUANG 2021
Highlight EP1(part2)Ver.14 | CHUANG 2021
Highlight EP1(part2)Ver.13 | CHUANG 2021
Scan QR code to download App Now !
WeTV App Download QR code Learn more