สแกนรหัส QR เพื่อดาวน์โหลดแอพมือถือ!

เรียนรู้เพิ่มเติม
 • ไม่มีประวัติเล่น
 • ไทย

   Mermaid Prince

   Full
   นักแสดง: Li Xiangzhe Wu Xinti Wang Luxin
   Shen Muxin, an online magazine columnist, was rescued by the mermaid from drowning and thus believed the existence of mermaids. For this reason, she argued with the archaeology professor and vowed to find evidence. She returned to her hometown, Xingyue Bay, and joined the rescue team of the resort. In the team, she met An Xida who had left the sports arena and came here as a life-saving member. She accidentally noticed a mermaid totemin An Xida’s body. In order to prove that An Xida is a mermaid, Shen Muxin resorted to various methods, but a lot of jokes happened. Gradually, the two solved their misunderstandings and had feelings for each other. They finally managed to unveil the mystery of the mermaid together.

   แนะนำสำหรับคุณ

   Full

   Moonshine and Valentine

   Song Qian and Huang Jingyu love for thousand years.

   Full

   A Female Student Arrives at the Imperial College

   A Female Student Arrives at the Imperial College

   Full

   My Queen

   Lai Meiyun Hits on Double-dealer Arrogant Man

   Full

   Be With You

   Bossy female president flirts with arrogant childe.

   Full

   Mr. Fox and Miss Rose

   Mr. Fox and Miss Rose

   WeTV Originals
   Full
   VIP
   Full

   Douluo Continent

   Douluo Continent

   Full

   Master Devil SS2

   Extremely Sweet love of Overbearing Boss

   VIP
   Full

   Midsummer is Full of Love

   Yang Chaoyue and Timmy Xu's sweet love story.