• Không có lịch sử đã phát
 • VI
   APP

   Quét mã QR để tải ứng dụng xuống di động

   Xem offline mọi lúc mọi nơi

   Nâng cao chất lượng video

   Tuỳ thích thay đổi chế độ màu sẫm

   Lợi ích VIP
   • Tải phim nhanh hơn
    Tải nhanh hơn 30% so với tài khoản thường
   • Xem phim không quảng cáo
    Xem phim mà không gián đoạn
   • Xem phim cùng lúc trên hai thiết bị
    Chia sẻ VIP với bạn bè

   Chang'An Magical Street

   Trọn bộ 40 tập

   In Zhenguan year, the human race headed by Tianxuan sect practice magic arts zealously. They are antagonistic to the alien race realm. In Luoling City, there was a street named Chang'an Magic Street, which accidentally connected two realms due to the abnormal earthquake. In order to prevent the whole Luoling City from becoming a battlefield between the two worlds, the aliens living here carefully maintain the secret that connects the two realms here while doing business in the two realms. The young man Gu Shaoning from the human race came to Chang'an Magic Street, and got acquainted with an alien living on this street. At the same time, the ordinary destiny of the young man has also undergone earth-shaking changes because of the discovery of the secret of Chang'an Magic Street.

   Đề xuất cho bạn

   Saiu até o Ep262
   VIP

   Entre na Seita de Tang Men sem arrependimento

   All 15 EPs
   WeTV Only
   All 12 EPs
   Original

   Wu Zhiji, Breaking the Sky, Moving the Heaven and the Earth

   All 12 EPs
   Original

   Xiao Yan come back! Everything is shifting once again !

   26 episódios
   VIP

   Pergunte à fada com minha espada, como pratico sem distrações?

   To EP 26
   WeTV Only

   Storm Rises, Throne Falls

   All 4 EPs

   Classic and Bizzare, Witness the Adventures in Yunhuang

   All 12 EPs
   Original

   The boy changed his life into a king

   All 12 EPs
   Original
   All 12 EPs
   Original

   A genius child who suddenly loses all his powers

   VIP