• Không có lịch sử đã phát
 • VI
   APP

   Quét mã QR để tải ứng dụng xuống di động

   Xem offline mọi lúc mọi nơi

   Nâng cao chất lượng video

   Tuỳ thích thay đổi chế độ màu sẫm

   Lợi ích VIP
   • Tải phim nhanh hơn
    Tải nhanh hơn 30% so với tài khoản thường
   • Xem phim không quảng cáo
    Xem phim mà không gián đoạn
   • Xem phim cùng lúc trên hai thiết bị
    Chia sẻ VIP với bạn bè

   CHUANG 2021

   CHUANG 2021, produced by Tencent Video, is a variety show of an international boy group formation. It is dedicated to fully showing the stage performance, vigour and persistence of youngsters of new times. Nearly a hundred boys from various countries, agencies and colleges, with the help of outstanding seniors, will be together to make cultural and professional exchanges, improve themselves by rising to the challenge, explore their true self and chase their dreams zealously.

   Đề xuất cho bạn

   WeTV Only
   2021-04-29
   WeTV Only
   2021-04-28

   CHUANG 2021: Vlog

   VIP

   A sweet return on February 7

   VIP

   The joining of Angelababy&Nathan Scott Lee

   Deyun Laughter Club S2

   VIP

   MAO XUE WANG

   WeTV Only
   2021-07-24

   Live outdoor variety show

   VIP

   First In Last Out

   VIP
   2020-09-22

   The third season is coming!

   VIP