สแกนรหัส QR เพื่อดาวน์โหลดแอพมือถือ!

เรียนรู้เพิ่มเติม
 • ไม่มีประวัติเล่น
 • ไทย

   You Complete Me

   Full
   VIP
   Full
   นักแสดง: Hu Yitian QiaoXin Sean Zheng QiZhong
   At the end of the 20th century, because of Qin Shengsheng's sudden divestment, Gao Shan's father business failed to be enlisted in the market causing him to go bankrupt. Gao Shan wants to prove his father's innocence, but along the way, he unexpectedly falls in love with Qin Shengsheng's daughter Lin Wo. After knowing Gao Shan's intention, Qin Shengsheng forces Gao Shan to resign from his current job. Gao Shan heads to Hong Kong to restart, and there he meets a benefactor and earned his first pot of gold in life. Under his mentor's guidance, he heads to Beijing and became a renowned golden investor. He meets Lin Wo again, who has now become a headhunter.

   แนะนำสำหรับคุณ

   Full

   Nine Kilometers of Love

   Flight cadets'youth dream-driven journey

   Full

   "Your Highness" Class Monitor

   Niu Junfeng and Xing Fei Deduce Youth of Inspiration

   VIP
   Full

   Ancient Love Poetry

   Zhou Dongyu and Xu Kai deliver unique immortals love.

   VIP
   Full

   Twin Sisters

   Twin Sisters

   VIP
   Full

   Forget You Remember Love

   country girl's pure and fresh love

   WeTV Only
   Full

   The Love Equations

   The Love Equations

   Full

   A Female Student Arrives at the Imperial College

   A Female Student Arrives at the Imperial College

   Full

   Shining Like You

   Shining Like You

   Full

   Unforgettable Love

   Wei Zheming and Hu Yixuan' s signed love

   Full

   Sword Snow Stride

   Sword Snow Stride