สแกนรหัส QR เพื่อดาวน์โหลดแอพมือถือ!

เรียนรู้เพิ่มเติม
 • ไม่มีประวัติเล่น
 • ไทย

   You Complete Me

   Full
   VIP
   Full
   นักแสดง: Hu Yitian QiaoXin Sean Zheng QiZhong
   At the end of the 20th century, because of Qin Shengsheng's sudden divestment, Gao Shan's father business failed to be enlisted in the market causing him to go bankrupt. Gao Shan wants to prove his father's innocence, but along the way, he unexpectedly falls in love with Qin Shengsheng's daughter Lin Wo. After knowing Gao Shan's intention, Qin Shengsheng forces Gao Shan to resign from his current job. Gao Shan heads to Hong Kong to restart, and there he meets a benefactor and earned his first pot of gold in life. Under his mentor's guidance, he heads to Beijing and became a renowned golden investor. He meets Lin Wo again, who has now become a headhunter.

   แนะนำสำหรับคุณ

   VIP
   Full

   Mr. Honesty

   Playful assistant and the domineering president's battle with "lies".

   Full

   The Bachelors

   Continue! Guo Jingfei and Tan Zhuo Get Remarried

   VIP
   Full

   Hello, The Sharpshooter

   Hu Yitian and Xing Fei's sweet love

   Full

   Mermaid Prince

   Mermaid Prince

   WeTV Only
   Full

   Pretty Man

   Bossy Ziqi Xiong chase his lovly wife for ten years

   Full

   My Mermaid Boyfriend

   Sharp-tongued Girl Tames the Wild Mermaid

   VIP
   Full

   Douluo Continent

   Douluo Continent

   VIP
   Full

   The Imperial Coroner

   Female coroner solves cases with conservative lord

   VIP
   Full

   Be With You

   Bossy female president flirts with arrogant childe.

   Full

   My Queen

   Lai Meiyun Hits on Double-dealer Arrogant Man