สแกนรหัส QR เพื่อดาวน์โหลดแอพมือถือ!

เรียนรู้เพิ่มเติม
 • ไม่มีประวัติเล่น
 • ไทย

   Novoland: Pearl Eclipse

   Update Everyday at 7PM (1EP/Day) | VIP Wed-Sun (2EP/Day)
   VIP
   Full
   นักแสดง: Yang Mi ChenWeiting Xu Kaicheng Chen Xiaoyun Wang Sen Yuan Yuxuan
   During the reign of Emperor Tianxiang in Dazheng, the tax on pearls was heavy. Ye's father asked Ye Haishi to go to the sea to lure the merfolk to the surface in order to get enough pearls for the tax. When the merfolk, Lang Huan, gave Haishi a box of pearls, the cruel officials wanted to take the pearls for themselves and destroyed the village. At the critical time, Ye Haishi was saved by Fang Zhu. She became Fang Zhu's second apprentice as a boy and changed her name to Fang Haishi. During her years with Fang Zhu, Fang Haishi learned all her skills, being able to protect the peace of the Dazheng and achieving battle achievements. She got feelings for Fang Zhu after experiencing many dangers. But Fang Zhu was unable to respond because of his mission of guarding Emperor Xu and Dazheng. Later, Fang Zhu was forced to reveal Haishi's identity as a woman to protect her, and sent her to Emperor Xu. The relationships between them became complicated.

   แนะนำสำหรับคุณ

   Full

   Mermaid Prince

   Mermaid Prince

   VIP
   Full

   The Untamed

   Starring Xiaozhan and Wangyibo

   VIP
   Full

   Forget You Remember Love

   country girl's pure and fresh love

   WeTV Only
   Full

   The Eternal Love S2

   The warm-heartedness Couple are so sweet

   VIP
   updated to 10

   The Queen System

   Reborn Actress Becomes Empress

   Full

   Overlord

   Overlord

   VIP
   Full

   Ever Night

   The juvenile resist rule of heaven revenge fiercely.

   Full

   Shining Like You

   Shining Like You

   WeTV Only
   Full

   Young and Beautiful

   Xu Kaicheng chases Crystal Zhang for ten years.