สแกนรหัส QR เพื่อดาวน์โหลดแอพมือถือ!

เรียนรู้เพิ่มเติม
 • ไม่มีประวัติเล่น
 • ไทย

   City of Streamer

   Full
   VIP
   Full
   นักแสดง: Jing Tian Xu Weizhou ChaoJing Karina Hai Keanu Chi Faye Wang
   Set in the Shanghai Shores at the beginning of the 20th century, where warlords begin to seize their powers; many heroes emerge, and revolutionary movements begin to rise. Making use of their wealth, the influential Rong family often abused their powers to commit various heinous crimes. In order to uphold justice, Feng Shizhen decide to embark on the road of revenge. She successfully sneaked into the Rong family, and became a tutor of the young master Rong Jiashang. However, in the midst of testing and making use of each other, Feng Shizhen slowly finds herself falling for the enemy's son. When the truth of the injustice and grievances that happened twenty years ago begin to surface, the two lovers who were initially in two different camps work together to brave through numerous hurdles, and ultimately reveal the shocking truth.

   แนะนำสำหรับคุณ

   WeTV Only
   Full

   Suddenly This Summer

   Bai Yu and Bu Guan have 10 years long-distance love

   Full

   Twisted Fate of Love

   Sun and Kim fall in love across the time and space.

   WeTV Only
   Full

   Young and Beautiful

   Xu Kaicheng chases Crystal Zhang for ten years.

   VIP
   Full

   You Are My Glory

   You Are My Glory

   VIP
   Full

   The Oath of Love

   Yang Zixiao Zhan performs youth in screen for the first time

   VIP
   Full

   Be With You

   Bossy female president flirts with arrogant childe.

   VIP
   Full

   About is Love S2

   Maybe It's Love

   VIP
   Full

   Love Scenery

   Love Scenery

   VIP
   Full

   Forever Love

   Forever Love

   VIP
   Full

   You Are My Destiny

   You Are My Destiny