• Không có lịch sử đã phát
 • VI
   APP

   Quét mã QR để tải ứng dụng xuống di động

   Xem offline mọi lúc mọi nơi

   Nâng cao chất lượng video

   Tuỳ thích thay đổi chế độ màu sẫm

   Lợi ích VIP
   • Tải phim nhanh hơn
    Tải nhanh hơn 30% so với tài khoản thường
   • Xem phim không quảng cáo
    Xem phim mà không gián đoạn
   • Xem phim cùng lúc trên hai thiết bị
    Chia sẻ VIP với bạn bè

   Mermaid Bound

   Zhang Yuxi ZhuZixiao
   Fish demon Bai Qiu Lian and general Liu Meng Bai fall in love at first sight, only to find that each other is descendant of the enemy. Will the two of them roam around and what will they choose between love and hate?

   Đề xuất cho bạn

   WeTV Only
   Full

   To see how Ethan Ruan and his friends survive.

   WeTV Originals
   Full

   I love you, let's fall in love!

   VIP
   Full

   Sean Xiao and Yibo Wang lead the stunning casts

   Full

   Four policewomen reveal the truth of the cold case

   WeTV Only
   Full

   A grandmaster practices martial arts techniques in human world.

   Original
   Full

   Adoring to you is the beginning of lifelong romance

   Full

   YueMing Pan's version of Hu Bayi leads the adventure

   Original

   Taste humanity at night

   VIP