สิทธิพิเศษของวีไอพี
 • ดาวน์โหลดไว
  ดาวน์โหลดเร็วกว่าปกติ 30%
 • ไม่มีโฆษณากวนใจ
  เต็มอิ่มทุกเนื้อหา
 • VIP ดูได้ 2 อุปกรณ์พร้อมกัน
  แบ่งกันดูได้ แชร์กันใช้ดี

สแกนรหัส QR เพื่อดาวน์โหลดแอพมือถือ!

เรียนรู้เพิ่มเติม
 • ไม่มีประวัติเล่น
 • ไทย

   Soul Land

   VIP
   updated to 222
   Tang’s clan outer disciple Tang San, who secretly learnt the inner sect's greatest power jumps off the cliff to prove his sincerity. With another identity, he enters another world full of Martial Souls, named Soul Land. Each kid's Martial Soul will be awakened in the Martial Soul Temple when they are six. Be it animal, plant or weapon type, Martial Soul can help out their daily routines. It is also the strongest occupation with utmost honour in Soul Land, the soul master.Little Tang San embarks his journey to be a soul master from the Saint of Soul Village, together with his dream to revive Tang's clan. When the secret weapons of Tang's clan reach the Soul Land, when Tang San's Martial Soul is awakened, can he still rebuild the glory times of the Tang's clan?

   แนะนำสำหรับคุณ

   WeTV Only
   updated to 7

   Knights on Debris

   Galaxy adventure, bloody battle on debris!

   Original
   Full

   National Husband Bring Home SS3

   Put you in the bottom of my heart.

   Original
   Full

   National Husband Bring Home SS4

   There's no need to say much about love.

   VIP
   Full

   Spicy Girl (Japanese Dub)

   Please start your performance.

   Full

   The Mirror: Twin Cities - Overture

   Classic and Bizzare, Witness the Adventures in Yunhuang

   Original
   Full

   Fighter of the Destiny SS2

   Fate is changeable, change one's fate against heaven

   Original
   Full

   Gun god

   A shot to seal God, this is our battle!

   Original
   Full

   CMFU College - Prince Touch Ball

   Sunshine and beer, great!

   VIP
   updated to 49

   Swallowed Star

   Human evolution is the only answer.

   Original
   Full

   National Husband Bring Home SS2

   Don't say it, but still love you

   VIP