ฉิน กำเนิดแผ่นดินมังกร ภาค รวมแผ่นดินจารึกโลก

วิดีโอที่เกี่ยวข้อง(61)
Highlight EP41 เจ้าเป็นพ่อบุญธรรมของข้าหรือ | ฉิน กำเนิดแผ่นดินมังกร ภาค รวมแผ่นดินจารึกโลก
Highlight EP41 ต่อให้ต้องตาย ข้าก็จพต้องกำจัดเล่าอ่าย | ฉิน กำเนิดแผ่นดินมังกร ภาค รวมแผ่นดินจารึกโลก
Highlight EP41 เจ้าเป็นขันธีปลอม!! | ฉิน กำเนิดแผ่นดินมังกร ภาค รวมแผ่นดินจารึกโลก
Highlight EP40 ไต่อ๋องรู้ความลับของไทเฮา | ฉิน กำเนิดแผ่นดินมังกร ภาค รวมแผ่นดินจารึกโลก
Highlight EP40 กำจัดทุกคนที่รู้ความลับ | ฉิน กำเนิดแผ่นดินมังกร ภาค รวมแผ่นดินจารึกโลก
Highlight EP38 เขาผู้นี้สมควรตาย | ฉิน กำเนิดแผ่นดินมังกร ภาค รวมแผ่นดินจารึกโลก
Highlight EP37 ไทเฮาลุ่มหลงชายคนรักจนละทิ้งราชสำนัก | ฉิน กำเนิดแผ่นดินมังกร ภาค รวมแผ่นดินจารึกโลก
Highlight EP36 คนไร้ความสามารถกลับได้อวยยศ | ฉิน กำเนิดแผ่นดินมังกร ภาค รวมแผ่นดินจารึกโลก
Highlight EP35 ความวุ่ยวายของต้าฉินเกิดจากอำนาจของเซี่ยงปัง | ฉิน กำเนิดแผ่นดินมังกร ภาค รวมแผ่นดินจารึกโลก
Highlight EP34 หากเล่าอ่ายมีอำนาจ บ้านเมืองจะวุ่นวาย | ฉิน กำเนิดแผ่นดินมังกร ภาค รวมแผ่นดินจารึกโลก
Highlight EP33 แม้แต่ชีวิตน้องชายข้ายังรักษาไม่ไว้ไม่ได้ | ฉิน กำเนิดแผ่นดินมังกร ภาค รวมแผ่นดินจารึกโลก
Highlight EP33 สิ่งใดที่ไต้อ๋องอยากได้...จะต้องได้ | ฉิน กำเนิดแผ่นดินมังกร ภาค รวมแผ่นดินจารึกโลก
Highlight EP33 ข้ารู้จุดอ่อนของไทเฮา | ฉิน กำเนิดแผ่นดินมังกร ภาค รวมแผ่นดินจารึกโลก
Highlight EP32 น้องชายของเจ้าเป็นอันตรายต่อบัลลังก์ | ฉิน กำเนิดแผ่นดินมังกร ภาค รวมแผ่นดินจารึกโลก
Highlight EP31 ข้าไม่อยากถูกประณามเพราะพี่น้องฆ่ากันเอง | ฉิน กำเนิดแผ่นดินมังกร ภาค รวมแผ่นดินจารึกโลก
Highlight EP30 เซี่ยงปังไม่ได้ทำเพื่อไต้อ๋อง เขาทำเพื่อตัวเอง | ฉิน กำเนิดแผ่นดินมังกร ภาค รวมแผ่นดินจารึกโลก
Highlight EP28 ข้าขอร่วมเป็นร่วมตายไปพร้อมชาวเมืองเสียนหยาง | ฉิน กำเนิดแผ่นดินมังกร ภาค รวมแผ่นดินจารึกโลก
Highlight EP26 นับแต่บัดนี้จะไม่มีการแต่งตั้งพระชายา | ฉิน กำเนิดแผ่นดินมังกร ภาค รวมแผ่นดินจารึกโลก
Highlight EP25 ต่อไปข้าคงได้ทำความรู้จักองค์หญิงมากกว่านี้ | ฉิน กำเนิดแผ่นดินมังกร ภาค รวมแผ่นดินจารึกโลก
Highlight EP24 ข้าต้องการให้เจ้าอยู่เคียงข้างข้า | ฉิน กำเนิดแผ่นดินมังกร ภาค รวมแผ่นดินจารึกโลก
Highlight EP23 ความลับของไทเฮา | ฉิน กำเนิดแผ่นดินมังกร ภาค รวมแผ่นดินจารึกโลก
Highlight EP23 วีรบุรุษย่อมพ่ายแพ้แก่สาวงาม | ฉิน กำเนิดแผ่นดินมังกร ภาค รวมแผ่นดินจารึกโลก
Highlight EP22 ข้ายินดีช่วยไต้อ๋องรวมแผ่นดินให้เป็นหนึ่ง | ฉิน กำเนิดแผ่นดินมังกร ภาค รวมแผ่นดินจารึกโลก
Highlight EP22 เรื่องน่าอายของราชสำนัก | ฉิน กำเนิดแผ่นดินมังกร ภาค รวมแผ่นดินจารึกโลก
Highlight EP21 ท่านเคยนับข้าเป็นสหายด้วยเหรอ | ฉิน กำเนิดแผ่นดินมังกร ภาค รวมแผ่นดินจารึกโลก
Highlight EP20 ชีวิตนี้ ข้าจะต้องรวมใต้หล้าเป็นหนึ่งให้ได้ | ฉิน กำเนิดแผ่นดินมังกร ภาค รวมแผ่นดินจารึกโลก
Highlight EP19 หากแคว้นจ้าววุ่นวาย เราจะโจมตีได้ง่ายขึ้น | ฉิน กำเนิดแผ่นดินมังกร ภาค รวมแผ่นดินจารึกโลก
Highlight EP18 สักวันทั้งหกแคว้นจะต้องถูกแคว้นฉินยึดครอง | ฉิน กำเนิดแผ่นดินมังกร ภาค รวมแผ่นดินจารึกโลก
Highlight EP17 เมื่อก่อนข้าทำเพื่อตัวเอง แต่ตอนนี้ข้าทำเพื่อต้าฉิน | ฉิน กำเนิดแผ่นดินมังกร ภาค รวมแผ่นดินจารึกโลก
Highlight EP16 ท่านอยากให้ใครเป็นรัชทายาทแคว้นจ้าว | ฉิน กำเนิดแผ่นดินมังกร ภาค รวมแผ่นดินจารึกโลก
Highlight EP15 ข้าอยากเป็นเหมือนดั่งขุนเขา | ฉิน กำเนิดแผ่นดินมังกร ภาค รวมแผ่นดินจารึกโลก
Highlight EP14 การเป็นใหญ่ในใต้หล้าไม่ใช่เรื่องยาก | ฉิน กำเนิดแผ่นดินมังกร ภาค รวมแผ่นดินจารึกโลก
Highlight EP14 มีเพียงท่านที่เป็นสหายเก่าของข้า | ฉิน กำเนิดแผ่นดินมังกร ภาค รวมแผ่นดินจารึกโลก
Highlight EP13 อิ๋งเจิ้งขึ้นเป็นอ๋องแคว้นฉิน | ฉิน กำเนิดแผ่นดินมังกร ภาค รวมแผ่นดินจารึกโลก
Highlight EP12 ต้องรวมแผ่นดินเป็นหนึ่ง ใต้หล้าจึงจะสงบสุข | ฉิน กำเนิดแผ่นดินมังกร ภาค รวมแผ่นดินจารึกโลก
Highlight EP12 อิ๋งเจิ้งได้รับแต่งตั้งเป็นรัชทายาท | ฉิน กำเนิดแผ่นดินมังกร ภาค รวมแผ่นดินจารึกโลก
Highlight EP11 ท่านคือความหวังของแคว้นฉิน | ฉิน กำเนิดแผ่นดินมังกร ภาค รวมแผ่นดินจารึกโลก
Highlight EP11 คุณชายจะเป็นเสาหลักของแคว้นฉินในอนาคต | ฉิน กำเนิดแผ่นดินมังกร ภาค รวมแผ่นดินจารึกโลก
Highlight EP10 แผนการทำลายแม่ลูกแคว้นจ้าว | ฉิน กำเนิดแผ่นดินมังกร ภาค รวมแผ่นดินจารึกโลก
Highlight EP10 ข้าจะแต่งตั้งเจ้าเป็นรัชทายาทแคว้นฉิน | ฉิน กำเนิดแผ่นดินมังกร ภาค รวมแผ่นดินจารึกโลก
Highlight EP9 ไทเฮาตั้งใจวางยาพิษ | ฉิน กำเนิดแผ่นดินมังกร ภาค รวมแผ่นดินจารึกโลก
Highlight EP9 ความทะเยอทะยานของเจ้ากว้างไกลนัก | ฉิน กำเนิดแผ่นดินมังกร ภาค รวมแผ่นดินจารึกโลก
Highlight EP8 ท่านอ๋องไม่เคยคิดทอดทิ้งคุณชาย | ฉิน กำเนิดแผ่นดินมังกร ภาค รวมแผ่นดินจารึกโลก
Highlight EP8 คุณชายเจิ้งมีคุณสมบัติเป็นราชาในภายภาคหน้า | ฉิน กำเนิดแผ่นดินมังกร ภาค รวมแผ่นดินจารึกโลก
Highlight EP7 โจมตีจ่าฝูง ยุทธศาสตร์การรบของอิ๋งเจิ้ง | ฉิน กำเนิดแผ่นดินมังกร ภาค รวมแผ่นดินจารึกโลก
Highlight EP7 แม้อ่อนแอกว่าก็ไม่ยอมถูกรังแก | ฉิน กำเนิดแผ่นดินมังกร ภาค รวมแผ่นดินจารึกโลก
Highlight EP6 รวมแผ่นดินเป็นหนึ่ง ก็จะไม่มีสงครามอีก | ฉิน กำเนิดแผ่นดินมังกร ภาค รวมแผ่นดินจารึกโลก
Highlight EP6 เด็กคนนี้แหละวีรบุรุษแห่งต้าฉิน | ฉิน กำเนิดแผ่นดินมังกร ภาค รวมแผ่นดินจารึกโลก
Highlight EP5 ปกป้องจนลมหายใจสุดท้าย | ฉิน กำเนิดแผ่นดินมังกร ภาค รวมแผ่นดินจารึกโลก
Highlight EP5 ตำแหน่งชายามีได้เพียงหนึ่งเดียว | ฉิน กำเนิดแผ่นดินมังกร ภาค รวมแผ่นดินจารึกโลก
Highlight EP4 แคว้นฉินจะครอบครองใต้หล้า | ฉิน กำเนิดแผ่นดินมังกร ภาค รวมแผ่นดินจารึกโลก
Highlight EP4 ข้าแซ่อิ๋งเหมือนกับเจ้า | ฉิน กำเนิดแผ่นดินมังกร ภาค รวมแผ่นดินจารึกโลก
Highlight EP3 ข้ารักลูกเมีย แต่ข้ารักบ้านเมืองยิ่งกว่า | ฉิน กำเนิดแผ่นดินมังกร ภาค รวมแผ่นดินจารึกโลก
Highlight EP3 ทำร้ายพี่น้องมีความผิดมหันต์ | ฉิน กำเนิดแผ่นดินมังกร ภาค รวมแผ่นดินจารึกโลก
Highlight EP2 หมดโอกาสเป็นรัชทายาท | ฉิน กำเนิดแผ่นดินมังกร ภาค รวมแผ่นดินจารึกโลก
Highlight EP1 ชะตาชีวิตทุกคนขึ้นอยู่กับท่าน | ฉิน กำเนิดแผ่นดินมังกร ภาค รวมแผ่นดินจารึกโลก
Highlight EP1 เสียนหยาง...ข้ากลับมาแล้ว | ฉิน กำเนิดแผ่นดินมังกร ภาค รวมแผ่นดินจารึกโลก
Highlight EP1 หนีตายพึ่งแผ่นดินเกิด | ฉิน กำเนิดแผ่นดินมังกร ภาค รวมแผ่นดินจารึกโลก
Highlight EP1 ข้าคืออิ๋งเจิ้ง | ฉิน กำเนิดแผ่นดินมังกร ภาค รวมแผ่นดินจารึกโลก
ตัวอย่าง
ตัวอย่าง(Ver.แรก) | ฉิน กำเนิดแผ่นดินมังกร ภาค รวมแผ่นดินจารึกโลก
ตัวอย่าง
ตัวอย่าง: เริ่ม 1 ธ.ค. | ฉิน กำเนิดแผ่นดินมังกร ภาค รวมแผ่นดินจารึกโลก
สแกนรหัส QR เพื่อดาวน์โหลดแอพมือถือ!
WeTV App Download QR code เรียนรู้เพิ่มเติม