สแกนรหัส QR เพื่อดาวน์โหลดแอพมือถือ!

เรียนรู้เพิ่มเติม
 • ไม่มีประวัติเล่น
 • ไทย

   Just Fiancée

   VIP
   Full
   นักแสดง: Lin Kehan Lu Yuan Luo Yafu Joss Cheng
   Su Yu’s grandfather was trying to set up Su Yu with Gu Manman, hoping that the two young people would fall in love with each other. But Su Yu told Gu Manman that he only wished to pursue true love and could not accept a marriage without love. After hearing this, Gu Manman left without saying a word. Six months after Gu Manman’s departure, Su Yu’s grandfather suddenly became seriously ill and he made one last request to his grandson: find out where Su Manman is as soon as possible. In a chance encounter, Su Yu met Qiao Mai, a girl working in a convenience store who looked exactly like Gu Manman. Somehow Su Yu's grandfather mistook Qiao Mai for Gu Manman. As a result, Su Yu asked Qiao Mai to do him a favor: mmeethis grandfather and perspersuade to receive medical treatment. And thus begins a story of false romance.

   แนะนำสำหรับคุณ

   VIP
   Full

   Midsummer is Full of Love

   Yang Chaoyue and Timmy Xu's sweet love story.

   VIP
   Full

   Be With You

   Bossy female president flirts with arrogant childe.

   Full

   Designated Love

   Designated Love

   Full

   Stairway to Stardom

   Fortune girl transmutation capture president's heart

   Full

   Love You Day And Month

   Young Cleaner Chases Bossy CEO

   VIP
   Full

   Forget You Remember Love

   country girl's pure and fresh love

   VIP
   Full

   I Am The Years You Are The Stars

   I Am The Years You Are The Stars

   Full

   Mermaid Prince

   Mermaid Prince

   VIP
   Full

   Cute Programmer

   Cute Programmer

   Full

   Shining Like You

   Shining Like You