สแกนรหัส QR เพื่อดาวน์โหลดแอพมือถือ!

เรียนรู้เพิ่มเติม
 • ไม่มีประวัติเล่น
 • ไทย

   Talking Bones 2

   Full
   นักแสดง: Zhang Lingxin RenGao Caiyida Li Hanlin Jiang Anjing Zhao Yi
   This is a very special case section, which gathered all kinds of “unreliable” persons in the bureau, including Shang Jie—a rigorous group leader, Xia Ying—a professional medical examiner, Li Xuekai—a jack-of-all-trades trace appraiser, Song Mi—a little dull information analyst, and the second-generation rich psychological profiler Ying Ming. Through jointing work, they crack all kinds of unusual murder cases. At the first, they caught extremely vicious serial killer, who has fled more than three cities, and he kills people by making accident. The group won great fame after the case, and then, they also cracked a series of cases, which concludes the body fragment case in South Mountain Park, the odd bloody case, and they captured a couple of brother killer, both of them has strong Anti-reconnaissance consciousness.

   แนะนำสำหรับคุณ

   Full

   Candle in the Tomb: The Lost Caverns

   YueMing Pan's version of Hu Bayi leads the adventure

   WeTV Only
   Full

   Heir

   Liu Kaiwei and Jiang Xin's Political Talents

   WeTV Only
   Full

   Sand Puzzle

   Wu Lei and Qinhao opens their adventure tour.

   VIP
   Full

   The Legend of Jinyan

   The Legend of Jinyan

   WeTV Originals
   Full
   VIP
   Full

   Once We Get Married

   Wang Ziqi and Wang Yuwen’s Love from Contrast

   Full

   Revive

   Understanding the Entertainment Circle

   VIP
   Full

   Prince of Lan Ling

   Lin Yichen dote-on Feng Shaofeng