สแกนรหัส QR เพื่อดาวน์โหลดแอพมือถือ!

เรียนรู้เพิ่มเติม
 • ไม่มีประวัติเล่น
 • ไทย

   Stray Birds

   Full
   Full
   นักแสดง: LuluXu Gao Zhiting QiuHenan Yu Chen Wen Sheng Xiao Haoran Xu Weiluo
   Straight-A student Su Xiao Man came back to China and planned to start a career. At the airport, she fell in love with IT genius Wu Yue at the first sight. Wu Yue led a difficult life and carried much hatred. They happened to be colleagues with rich second-generation Lin Shao Ting and tech guy Zhang Jiang in Brain Data. While Chai Qing who worked in Brain data and who’s also Su Xiao Man’s bestie failed in both love and career, so she started to scheme on Su Xiao Man. Subtle changes took place among those people because of their love, hate, trust and betrayal. Enthusiastic as they were, could they adapt to the law of jungle and could they keep the pureness of friendship and the loyalty of love?

   แนะนำสำหรับคุณ

   Full

   A Love So Romantic

   A Love So Romantic

   VIP
   Full

   Hello Mr. Gu

   Hello Mr. Gu

   VIP
   Full

   Forget You Remember Love

   country girl's pure and fresh love

   Full

   Dragon Day, You're Dead

   Youth memories killing

   VIP
   Full

   City of Streamer

   City of Streamer

   Full

   Miss Gu Who Is Silent

   A nice suspense drama with the cat and mouse chasing love.

   WeTV Only
   Full

   Flourish in Time

   Ancy falls in love with Zhang Linghe

   Full

   Love is in the air

   Sweet Love between "Little Wolf Dog" Wang Ziji and Ivy Chen

   VIP
   Full

   Modern Marriage

   Modern Marriage

   VIP
   Full

   Put Your Head On My Shoulder

   It was adapted from the same series of novels as "A Love so Beautiful"