สแกนรหัส QR เพื่อดาวน์โหลดแอพมือถือ!

เรียนรู้เพิ่มเติม
 • ไม่มีประวัติเล่น
 • ไทย

   Devastating Beauty

   WeTV Only
   Full
   นักแสดง: GongMi XuYang CaiZhenting YangXue'er LiJiahui AnBoyi
   The six great clans are embroiled in an unending dispute and caught in the middle is a heart-wrenching tale of romance. On the night of the full moon, a peach blossom mark appears on Jingnan Yi's skin. She is a woman with a face that can launch a thousand ships, a distressing beauty though it is said that whoever marries her can have the world at their feet. Jingnan Yi falls in love with a heartless young man and also falls prey to a plot that leaves her imprisoned inside a cage spun with gold. As Jingnan Yi's impending wedding draws near, Ye Lan is forced to step in as the bride to marry into the Huangfu Clan, the most powerful family among the great clans. Ye Lan is on a mission to uncover the mystery behind her real identity as she sets out on a path of vengeance. She gets caught in a complicated love triangle with Jingnan Su Mu and Huangfu Wei Min.

   แนะนำสำหรับคุณ

   VIP
   Full

   Women Wrestling

   The Incredible Life of an Ancient Female Wrestler

   WeTV Only
   Full

   Candle in the Tomb:the Wrath of Time

   Pan Yueming and Gao Weiguang exposes the mysterious secrets

   Full

   Forever and Ever

   Another work of Allen Ren and Bai Lu

   Full

   Qin Dynasty Epic

   Showing the historical trend of national unification

   Full
   VIP
   Full

   The Autumn Ballad

   The Autumn Ballad

   Full

   Dreaming Back to the Qing Dynasty (Thai Ver.)

   Li Randi and Wang Anyu perform legendary love

   The Dreamlike Seal

   Short Costume DramaVersion of Mr. & Mrs. Smith

   Full

   Joy of Life (Thai Ver.)

   Zhang Ruoyun was trapped in court with a risky life

   Dream of Chang'An

   Cheng Yi & Zhang Yuxi to Build Tang Legend