สแกนรหัส QR เพื่อดาวน์โหลดแอพมือถือ!

เรียนรู้เพิ่มเติม
 • ไม่มีประวัติเล่น
 • ไทย

   Fighting Mr. 2nd

   Full
   VIP
   Full
   นักแสดง: Sam Lin YU Ray Chang Chih Tian Shih Richard Lee Evan Luo
   From the campus to workplace, five years have passed, am I still that lucky dog? Everyone in "Huapan Information" today are worried a lot for their career as their company was acquired. It’s not clear that if there will be redundancy even the person in charge said the acquirer would not regroup the personnel. Worse still, it’s said that the manager in charge of integration is Mr. Zhou, who is famous for his bold and decisive working style. Zhou Shuyi glared at Gao Shide in front of him. Normally five years is enough for two boys to grow into men. But is it enough for Zhou Shuyi to think straight the young frivolous relationship? Zhou Shuyi has decided that if Gao Shide didn't care at all, he would also just give up. Unexpectedly, the two meet again five years later, and now Gao Shide is the representative of the technology company being acquired. Mr. 2nd, who was maliciously abandoned by an unscrupulous bastard, decided to counterattack. He may not be able to win him academically, but at work, he will let that bastard know what the pride of the acquirer is!

   แนะนำสำหรับคุณ

   WeTV Only
   Full

   Novoland: The Castle in the Sky S2

   Novoland: The Castle in the Sky S2

   Full

   Dragon Day, You're Dead

   Youth memories killing

   Full

   Farewell to Arms

   Zhang Han and Jiao Junyan in the War of Resistance

   VIP
   Full

   A Girl Like Me

   Guan Xiaotong meets Neo Hou

   WeTV Originals
   Full

   Love Poison 2

   I love you, let's fall in love!

   Full

   Love is Deep

   Male doctor from the galactophore department pursues love from his cute girlfriend

   Full

   The Bachelors

   Continue! Guo Jingfei and Tan Zhuo Get Remarried

   Full

   Lovely Brother

   Lovely Brother

   Full

   Talking Bones 2

   Talking Bones 2