สแกนรหัส QR เพื่อดาวน์โหลดแอพมือถือ!

เรียนรู้เพิ่มเติม
 • ไม่มีประวัติเล่น
 • ไทย

   Legend of Two Sisters in the Chaos

   Full
   Full
   นักแสดง: AarifLee Zoey Meng YitongLi Wang Zhuocheng Ren Youlun QiZhong Sissi
   When the Lingyang Emperor was critically ill, there were rumors of the "Fu's Daughter Becomes Empress" among the people, and so Fu Yuzhan and Fu Jinzhan were involved in court disputes. Among the two daughters, one is active, good at literature, and another one is quiet, good at martial arts. They helped Xue Rong, the king of Jin, win the throne, but they finally had a misplaced marriage. In order to correct their mistakes and to assist Xue Rong, the two girls of the Fu family used wisdom and courage to quell the intrusion of neighboring countries and found the murderer who killed the late emperor, hence defeating the forces behind the scenes led by the princess.

   แนะนำสำหรับคุณ

   VIP
   Full

   The Eternal Love S3

   The eighth prince returns again with his wife.

   WeTV Only
   Full

   The Dark Lord

   Xu Haiqiao Song Zuer fight against Bully

   WeTV Only
   Full

   To Get Her

   National idol debut in ancient times

   Full

   Operation Special Warfare

   The Story of Vengo and Hu Bingqing in the Army

   WeTV Only
   Full

   Grand Theft in Tang

   Treasure Hunters in Tang Dynasty

   VIP
   Full

   Love Scenery

   Love Scenery

   WeTV Only
   Full

   The Eternal Love S2

   The warm-heartedness Couple are so sweet

   VIP
   Full

   Joy of Life

   Zhang Ruoyun was trapped in court with a risky life