สแกนรหัส QR เพื่อดาวน์โหลดแอพมือถือ!

เรียนรู้เพิ่มเติม
 • ไม่มีประวัติเล่น
 • ไทย

   Legend of Two Sisters in the Chaos

   Full
   Full
   นักแสดง: AarifLee Zoey Meng YitongLi Wang Zhuocheng Ren Youlun QiZhong Sissi
   When the Lingyang Emperor was critically ill, there were rumors of the "Fu's Daughter Becomes Empress" among the people, and so Fu Yuzhan and Fu Jinzhan were involved in court disputes. Among the two daughters, one is active, good at literature, and another one is quiet, good at martial arts. They helped Xue Rong, the king of Jin, win the throne, but they finally had a misplaced marriage. In order to correct their mistakes and to assist Xue Rong, the two girls of the Fu family used wisdom and courage to quell the intrusion of neighboring countries and found the murderer who killed the late emperor, hence defeating the forces behind the scenes led by the princess.

   แนะนำสำหรับคุณ

   Full

   I Am The Years You Are The Stars

   I Am The Years You Are The Stars

   WeTV Only
   Full

   The Love Equations

   The Love Equations

   VIP
   Full

   The Eternal Love

   Honest couple sweet love

   WeTV Only
   Full

   Dreaming Back to the Qing Dynasty

   Li Randi and Wang Anyu perform legendary love

   VIP
   Full

   Miss Crow With Mr. Lizard

   Romantic love between Allen Ren and Xing Fei

   Full

   Oh! My Emperor S2

   Love story cross 1000 years

   Love At First Taste

   Romance between an Alien Prince and a Young Girl

   VIP
   Full

   The Eternal Love S3

   The eighth prince returns again with his wife.

   Full

   You are the Miracle

   Ji Xiaobing holds hands with Gong Wanyi to find love and arrest the criminal

   VIP
   Full

   About is Love

   Saixixi and Xuxiaonuo show their sweet love