• Không có lịch sử đã phát
 • VI
   APP

   Quét mã QR để tải ứng dụng xuống di động

   Xem offline mọi lúc mọi nơi

   Nâng cao chất lượng video

   Tuỳ thích thay đổi chế độ màu sẫm

   Lợi ích VIP
   • Tải phim nhanh hơn
    Tải nhanh hơn 30% so với tài khoản thường
   • Xem phim không quảng cáo
    Xem phim mà không gián đoạn
   • Xem phim cùng lúc trên hai thiết bị
    Chia sẻ VIP với bạn bè

   Lethal Perfume

   Trọn bộ 30 tập

   Justin Jiang Zhao Qiyue Li Chenhui Fang Lei
   On the road of revenge, the genius perfumer Gu Yingying encounters Han Yichen, the only son of the president of the Han Group. He gets into a car accident and becomes colorblind, and the unique scent of her perfume restores his optic nerve, and the two fall in love. Seemingly happy and happy marriage, dark tide is surging. The truth of family affection and love will begin.

   Đề xuất cho bạn

   Full

   Warm Time With You

   VIP
   Full

   In a relationship with an idol

   VIP
   Full

   가짜 커플에서 진정한 사랑에 빠진 계약연인

   VIP
   Full

   Wife's Revenge

   VIP
   Full

   Romance between Kitchen Maid and Domineering CEO

   VIP
   Full

   아적이분지일남우

   VIP
   Full

   하소저적선혼후애

   VIP
   Full

   A married woman steps into a parallel universe to seek revenge

   Full

   A Mystery is looming!

   VIP