สแกนรหัส QR เพื่อดาวน์โหลดแอพมือถือ!

เรียนรู้เพิ่มเติม
 • ไม่มีประวัติเล่น
 • ไทย

   You are the Miracle

   Full
   นักแสดง: Ji Xiaobing Gong Wanyi Hou Dong CuiXinxin
   Lin Ze and Chen Meng are all police cadets,but they are different kinds of people ——Lin Ze has high IQ and excellent academic performance, and he has excellent profile and crime scene restoration ability so that he has been practicing in Binjiang Police Force since his junior year. But Chen Meng is a common ignorant girl. She not only sets up a private arena in the school but also sells all kinds of "contraband". It seems that she doesn't have anything outstanding except for having a good martial arts skill. However ,in their senior year, the quota of Binjiang Police Force and the quota of staying in the school are all for Chen Meng. Since then Lin Ze and Chen Meng start their tangled relationship.

   แนะนำสำหรับคุณ

   VIP
   Full

   Just Fiancée

   The Contract Lover - Fake Relationship and True Love

   VIP
   Full

   Night of Love With You

   Night of Love With You

   VIP
   Full

   Modern Marriage

   Modern Marriage

   VIP
   Full

   Sweet Dreams

   Dilraba and Deng Lun's sweet love

   VIP
   Full

   My Girlfriend is an Alien

   The encounter between overbearing boss Xu Zhixian and an alien girl

   VIP
   Full

   The Imperial Coroner

   Female coroner solves cases with conservative lord

   VIP
   updated to 18

   Farewell Vivian

   When a planned boy meets a smart and quick-witted girl

   VIP
   Full

   My Love, Enlighten Me

   the love story of an old-style president and a cute girl

   VIP
   Full

   My Rich Little Brother

   A Cute Little Boy Becomes a Needy Puppy to Persue the Girl He Loves