สแกนรหัส QR เพื่อดาวน์โหลดแอพมือถือ!

เรียนรู้เพิ่มเติม
 • ไม่มีประวัติเล่น
 • ไทย

   Miss The Dragon

   Full
   VIP
   Full
   นักแสดง: Dylan Wang Zhu Xudan Pan Meiye Zhu Zanjin Dai Wenwen Katherine Yang
   A young maidservant named Liu Ying saves a snake on behalf of her young mistress in a chance encounter. However, the snake turns out to be a thousand-year ancient dragon named Yuchu Longyan, who now wants to marry her to repay her kindness. The two's lives then become entangled with each another as their love transcends over three lifetimes.

   แนะนำสำหรับคุณ

   Full

   Mermaid Prince

   Mermaid Prince

   WeTV Only
   Full

   The Dark Lord

   Xu Haiqiao Song Zuer fight against Bully

   Original
   Full

   Flipped

   Adoring to you is the beginning of lifelong romance

   Full

   Twisted Fate of Love

   Sun and Kim fall in love across the time and space.

   WeTV Only
   Full

   Dance of the Phoenix

   Xu Kaicheng and Yang Chaoyue's love story in the mythical realm.

   WeTV Only
   Full

   Joy of Life

   Zhang Ruoyun was trapped in court with a risky life

   WeTV Only
   Full

   Maiden Holmes

   Sebrina Chen and Zhang Linghe's sweet adventure.

   VIP
   Full

   Married by Accident

   Married by Accident

   Full

   Sword Snow Stride

   Sword Snow Stride

   Full

   Love in Between

   Love in Between