สแกนรหัส QR เพื่อดาวน์โหลดแอพมือถือ!

เรียนรู้เพิ่มเติม
 • ไม่มีประวัติเล่น
 • ไทย

   The Oath of Love (TV Ver.)

   VIP
   Full
   นักแสดง: Yang Zi Sean Xiao
   Lin Zhixiao, who is about to graduate as a senior, fell to the bottom of her life before graduation. Her father was hospitalized with cancer so that she had to give up her job opportunities in other famous enterprises and break up with her boyfriend. All the good imagination about love and future life were broken at this moment. At that moment, Gu Wei, the doctor in charge of her father, entered the life of Lin Zhixiao. At the beginning of love, we often don't know that it's love. Both of them have been hurt in love and don't believe in love. We met, known and loved each other step by step. they've had doubts and waves, misunderstandings and the bottom in their life time. But in the process of love, the two people increasingly feel that each other is the one who can entrust the rest of their lives.

   แนะนำสำหรับคุณ

   Full

   The Bachelors

   Continue! Guo Jingfei and Tan Zhuo Get Remarried

   VIP
   Full

   The Oath of Love

   Yang Zixiao Zhan performs youth in screen for the first time

   VIP
   Full

   You Are My Glory

   You Are My Glory

   Original
   Full

   Flipped

   Adoring to you is the beginning of lifelong romance

   Full

   With You

   The stars restore the memory of the fight against the epidemic

   VIP
   Full

   If I Never Loved You

   If I Never Loved You

   Full

   Shining Like You

   Shining Like You

   WeTV Only
   Full

   The Dark Lord

   Xu Haiqiao Song Zuer fight against Bully