สแกนรหัส QR เพื่อดาวน์โหลดแอพมือถือ!

เรียนรู้เพิ่มเติม
 • ไม่มีประวัติเล่น
 • ไทย

   The Oath of Love (TV Ver.)

   Full
   VIP
   Full
   นักแสดง: Yang Zi Sean Xiao
   Lin Zhixiao, who is about to graduate as a senior, fell to the bottom of her life before graduation. Her father was hospitalized with cancer so that she had to give up her job opportunities in other famous enterprises and break up with her boyfriend. All the good imagination about love and future life were broken at this moment. At that moment, Gu Wei, the doctor in charge of her father, entered the life of Lin Zhixiao. At the beginning of love, we often don't know that it's love. Both of them have been hurt in love and don't believe in love. We met, known and loved each other step by step. they've had doubts and waves, misunderstandings and the bottom in their life time. But in the process of love, the two people increasingly feel that each other is the one who can entrust the rest of their lives.

   แนะนำสำหรับคุณ

   VIP
   Full

   City of Streamer

   City of Streamer

   VIP
   Full

   You Complete Me

   Hu Yitian and Qiao Xin have a love-hate relationship.

   Full

   Twisted Fate of Love

   Sun and Kim fall in love across the time and space.

   VIP
   Full

   Lie To Love

   Lie To Love

   Full

   The Demon Master

   Chuxia and Qilu sweet couple come back again

   VIP
   Full

   The Imperial Coroner

   Female coroner solves cases with conservative lord

   Full

   Master Devil SS2

   Extremely Sweet love of Overbearing Boss

   VIP
   updated to 30

   Lady Of Law

   Jiang Shuying and Liu Mintao, Ladies of Law

   Full

   Campus Ace

   In Love with the Campus Handsome

   Full

   Mr. Fox and Miss Rose

   Mr. Fox and Miss Rose