สแกนรหัส QR เพื่อดาวน์โหลดแอพมือถือ!

เรียนรู้เพิ่มเติม
 • ไม่มีประวัติเล่น
 • ไทย

   The Oath of Love (TV Ver.)

   Full
   VIP
   Full
   นักแสดง: Yang Zi Sean Xiao
   Lin Zhixiao, who is about to graduate as a senior, fell to the bottom of her life before graduation. Her father was hospitalized with cancer so that she had to give up her job opportunities in other famous enterprises and break up with her boyfriend. All the good imagination about love and future life were broken at this moment. At that moment, Gu Wei, the doctor in charge of her father, entered the life of Lin Zhixiao. At the beginning of love, we often don't know that it's love. Both of them have been hurt in love and don't believe in love. We met, known and loved each other step by step. they've had doubts and waves, misunderstandings and the bottom in their life time. But in the process of love, the two people increasingly feel that each other is the one who can entrust the rest of their lives.

   แนะนำสำหรับคุณ

   Full

   Female CEO Love Me

   Beautiful Female CEO Breaks the Heart of Salesman

   Full

   Mr. Fox and Miss Rose

   Mr. Fox and Miss Rose

   WeTV Only
   Full

   Pretty Man

   Bossy Ziqi Xiong chase his lovly wife for ten years

   WeTV Only
   Full

   The Dark Lord

   Xu Haiqiao Song Zuer fight against Bully

   VIP
   Full

   The Legend of Jinyan

   The Legend of Jinyan

   VIP
   Full

   The King's Avatar

   Yang Yang fought for glory

   VIP
   Full

   No.1 For You

   No.1 For You

   WeTV Only
   Full

   Flourish in Time

   Ancy falls in love with Zhang Linghe

   WeTV Only
   Full

   The Eternal Love S2

   The warm-heartedness Couple are so sweet

   Full

   You are the Miracle

   Ji Xiaobing holds hands with Gong Wanyi to find love and arrest the criminal