สแกนรหัส QR เพื่อดาวน์โหลดแอพมือถือ!

เรียนรู้เพิ่มเติม
 • ไม่มีประวัติเล่น
 • English

   Mama Fairy and the Woodcutter

   Full
   นักแสดง: Moon Chae Won YoonHyunMin Seo Ji Hun Ko Doo-sim Mina Jun Soo Jin
   699 years ago, the fairy Xuan Yunan lost her clothes at Fairy Falls and could not return to the sky. Then she formed a family with a woodcutter and gave birth to her son Dian Shi and her daughter Dian Shun. After the woodcutter's death, she had been waiting for her husband's reincarnation at the foot of Jilong Mountain. In the eyes of ordinary people, she is a kind grandmother wearing red flowers, but people who can actually see her know that she is a beautiful and young fairy. During the Mid-Autumn Festival of the year, Zheng Yixian, associate professor of biology, and Jin Jin, a graduate student of biology, went to Jilong Mountain together, and they both see the young Xuan Yunan. Xuan Yunan think that this man may be born from the reincarnation of her husband. In order to meet her husband, she leaves Jilong Mountain for the first time, heading for Seoul. And gradually she opens up secrets related to the past.

   แนะนำสำหรับคุณ

   VIP
   Full

   You Are My Glory

   You Are My Glory

   Full

   My Queen

   Lai Meiyun Hits on Double-dealer Arrogant Man

   VIP
   Full

   Ancient Love Poetry

   Zhou Dongyu and Xu Kai deliver unique immortals love.

   VIP
   Full

   Miss Crow With Mr. Lizard

   Romantic love between Allen Ren and Xing Fei

   Preview

   The Oath of Love

   Yang Zixiao Zhan performs youth in screen for the first time

   Full

   Love Scenery

   Love Scenery

   VIP
   Full

   My Little Happiness

   Xing Fei and Daddi Tang's sweet love story.