สแกนรหัส QR เพื่อดาวน์โหลดแอพมือถือ!

เรียนรู้เพิ่มเติม
 • ไม่มีประวัติเล่น
 • ไทย

   The Story of Ming Lan

   Full
   นักแสดง: Zhao Liying WilliamFeng ZhuYiLong ShiShi Karlina Zhang
   "Set in the Northern Song dynasty, the story revolves around Sheng Minglan, the unfavoured sixth daughter of an official. After being mistreated by her legal mother and bullied by her half-sisters, Minglan learns to hide her skills and true intentions, and ultimately succeeds in avenging her biological mother’s death. She meets Gu Tingye, who initially dislikes her but after witnessing her wits and intelligence, decides to help her. They eventually fall in love with each other. After Gu Tingye becomes a powerful official, he successfully makes Minglan his wife. As his wife, Minglan helps guard against his unpleasant relatives and purges the court of corrupt ministers. The couple eventually earned their happily-ever-after, and Minglan rose to prominence as an influential figure of the Sheng family. "

   แนะนำสำหรับคุณ

   VIP
   Full

   Dance of the Phoenix

   Xu Kaicheng and Yang Chaoyue's love story in the mythical realm.

   VIP
   Full

   Who Rules The World

   Who Rules The World

   VIP
   Full

   Heroes

   Zeng Shunxi and Yang Chaoyue Present the Affection among Young Marital Artists

   Full

   Forever and Ever

   Another work of Allen Ren and Bai Lu

   VIP
   Full

   Hello, The Sharpshooter

   Hu Yitian and Xing Fei's sweet love

   WeTV Only
   Full

   Maiden Holmes

   Sebrina Chen and Zhang Linghe's sweet adventure.

   Full

   Qin Dynasty Epic

   Showing the historical trend of national unification

   Love Under the Stars

   Love Under the Stars

   Full

   Legend of Two Sisters in the Chaos

   Legend of Two Sisters in the Chaos