• Không có lịch sử đã phát
 • VI
   APP

   Quét mã QR để tải ứng dụng xuống di động

   Xem offline mọi lúc mọi nơi

   Nâng cao chất lượng video

   Tuỳ thích thay đổi chế độ màu sẫm

   Lợi ích VIP
   • Tải phim nhanh hơn
    Tải nhanh hơn 30% so với tài khoản thường
   • Xem phim không quảng cáo
    Xem phim mà không gián đoạn
   • Xem phim cùng lúc trên hai thiết bị
    Chia sẻ VIP với bạn bè
   Đổi VIP

   아적대장불대경

   2022|중국 대륙|Trọn bộ 24 tập|로맨스
   왕쥔하오
   반월동
   농구천재 중대해는 뜻밖의 사고로 인해 여자로 변신했다. 하지만 자신의 꿈을 잊지 않고 우연히 응원단원으로 농구팀에 가입했다. 그녀가 신분을 숨기기 위하여 좋은 친구 육성제 앞에 연기를 하면서 담당의사가 보내는 엽연의 감시를 받았다. 사고를 많이 쳐서 웃음거리가 되었다! 사실 상 중대해가 심한 여성 성별장애증 환자이기 때문에 자신을 남자로 착각한 것이다.

   Đề xuất cho bạn

   All 26 EPs
   VIP

   In a relationship with an idol

   All 26 EPs
   VIP

   The mutual abuse relationship is hard to break.

   총24회

   하지광·언허가·주익연 화기애애 사랑의 라이벌

   총24회
   VIP

   임세호, 허아정이 펼치는 로맨틱한 사랑이야기

   All 38 EPs

   Two-sided Life of Fat Mansion Becoming Handsome

   All 10 EPs
   VIP

   My Lecturer My Husband S2

   All 25 EPs
   VIP

   Cool CEO Becomes Loyal to Get His Ex-Wife Back

   VIP