• Không có lịch sử đã phát
 • VI
   user_avatar
   APP

   Quét mã QR để tải ứng dụng xuống di động

   Xem offline mọi lúc mọi nơi

   Nâng cao chất lượng video

   Tuỳ thích thay đổi chế độ màu sẫm

   download qrcode
   Lợi ích VIP
   • Tải phim nhanh hơn
    Tải nhanh hơn 30% so với tài khoản thường
   • Xem phim không quảng cáo
    Xem phim mà không gián đoạn
   • Xem phim cùng lúc trên hai thiết bị
    Chia sẻ VIP với bạn bè
   Đổi VIP
   paly-background

   Explore With The Note

   2021|Mainland,China|Trọn bộ 24 tập|adventure
   N/A
   बाई शु
   झांग बोयू
   झाओ डोंजे
   Zhao Ruihan

   Wu Xie, Fatty Wang, Zhang Qiling, and Xie Yuchen are partnering up with the national authority to investigate the grave-robbing syndicate led by Hendry Cox. At the Empyrean Palace on top of the Changbai Mountain, they unravel Hendry Cox's been planning for years to steal the national treasure for his own gain. Wu Xie and the gang manage to put the syndicate's grave-robbing operation to an end.

   Đề xuất cho bạn

   All 52 EPs
   WeTV Only

   Wu Lei and Qinhao opens their adventure tour.

   All 15 EPs

   You don't understand, It's also love

   All 38 EPs

   Two-sided Life of Fat Mansion Becoming Handsome

   All 21 EPs
   WeTV Only

   Jin Dong, Joe Chen unlock an adventure in the tomb

   All 21 EPs
   WeTV Only

   Pan Yueming and Gao Weiguang exposes the mysterious secrets

   All 10 EPs
   VIP

   My Lecturer My Husband S2

   All 12 EPs
   VIP

   Imperfect The Series

   Zhang Yuxi turns into a fish demon

   All 56 EPs
   VIP

   Leo Wu and Zhao Lusi Are Full of Enthusiasm

   VIP