• Không có lịch sử đã phát
 • VI
   APP

   Quét mã QR để tải ứng dụng xuống di động

   Xem offline mọi lúc mọi nơi

   Nâng cao chất lượng video

   Tuỳ thích thay đổi chế độ màu sẫm

   Lợi ích VIP
   • Tải phim nhanh hơn
    Tải nhanh hơn 30% so với tài khoản thường
   • Xem phim không quảng cáo
    Xem phim mà không gián đoạn
   • Xem phim cùng lúc trên hai thiết bị
    Chia sẻ VIP với bạn bè

   Flipped

   Trọn bộ 24 tập

   Gao Hanyu
   Chen Yumi
   Lin Yanrou
   Sun Kejie
   Gu Landi
   Because Qi Xun has the magical powers. Every time he use this power, He must have a headache. By destiny he met a woman, she is his healer, and her name is Feng Shuang Shuang. Originally, Qi Xun just wanted to detect identity of Feng Shuang Shuang, But in the process of approaching Feng Shuang Shuang again and again, He fell in love with her unconsciously. But the incident involves a series of people around them, and also family secrets of previous generations. Resentment and Entanglement, Love and Hate Originally, I just wanted to test the identity of Qi Xun. In the process of approaching the identity of Qi Xun, I fell in love with her unconsciously. What should they do in the end?

   Đề xuất cho bạn

   All 24 EPs
   VIP

   Wife's Revenge

   All 31 EPs
   VIP

   Love Scenery

   All 56 EPs

   A love story about the love-hate relationship between Mike and Mao Xiaotong.

   All 24 EPs

   Flight cadets'youth dream-driven journey

   All 25 EPs
   VIP

   It was adapted from the same series of novels as "A Love so Beautiful"

   All 46 EPs

   Dylan Xiong and Lai Yumeng's sweet love story

   All 24 EPs

   Parallel Love

   All 16 EPs
   VIP

   Boss Ling and cutie Lin married before loved

   All 23 EPs

   Sweet love Drama of Overbearing Gen Z Boss

   VIP