สแกนรหัส QR เพื่อดาวน์โหลดแอพมือถือ!

เรียนรู้เพิ่มเติม
 • ไม่มีประวัติเล่น
 • ไทย

   Overlord

   Full
   นักแสดง: Bai Lu Lai Yi Sun Yifan Zhai ZiLu
   In the late Tang Dynasty, Li Qingliu was a great business man. At this time, he was showing the gold thread clothes of his silk factory in a restaurant in the capital. Outside the restaurant, Long Aoyi, the boss of the Longzhu Gang, was fighting with the Snake Gang who oppressed the people. Then the two met each other because of the disappearance case of the gold thread, and they joined together to solve it. Li Qingliu and Long Aoyi learned a lot from each other in the process. Li Qingliu’s identity as the prince was revealed later because of unscrupulous profiteers. In order to protect Long Aoyi and the common people, Li Qingliu had to enter the palace. Long Aoyi also entered the palace in order to avenge the people and met Li Qingliu again. The two teamed up to reveal the truth. In the end, the profiteers’ plan failed and the capital returned to peace again. Li Qingliu and Long Aoyi also came together...

   แนะนำสำหรับคุณ

   Full

   Oh! My Emperor S2

   Love story cross 1000 years

   VIP
   Full

   Forever Love

   Forever Love

   Full

   Designated Love

   Designated Love

   VIP
   Full

   Sweet Dreams

   Dilraba and Deng Lun's sweet love

   VIP
   Full

   Prince of Lan Ling

   Lin Yichen dote-on Feng Shaofeng

   VIP
   Full

   About is Love S2

   Maybe It's Love

   VIP
   Full

   You Are My Glory

   You Are My Glory

   VIP
   Full

   Legend of Two Sisters in the Chaos

   Legend of Two Sisters in the Chaos