• Không có lịch sử đã phát
 • VI
   APP

   Quét mã QR để tải ứng dụng xuống di động

   Xem offline mọi lúc mọi nơi

   Nâng cao chất lượng video

   Tuỳ thích thay đổi chế độ màu sẫm

   Lợi ích VIP
   • Tải phim nhanh hơn
    Tải nhanh hơn 30% so với tài khoản thường
   • Xem phim không quảng cáo
    Xem phim mà không gián đoạn
   • Xem phim cùng lúc trên hai thiết bị
    Chia sẻ VIP với bạn bè
   Đổi VIP

   "Manga Man" Falling From The Sky

   Trọn bộ 20 tập

   N/A
   JiawenChen
   Huang Enyu
    Jeremy Wang
   The comic author Mao Douzi modified his comics, again and again, making the big villain in the book—Su Wang mad and coming to the real world. “Forcing” the author to give himself a finishing end. They developed feelings when they got along in the real world. At the same time, they also had to deal with this crisis caused by the other comic character who came to this world for a decade hero Jiang Lin.

   Đề xuất cho bạn

   All 40 EPs

   Twin Sisters

   All 26 EPs
   VIP

   In a relationship with an idol

   All 20 EPs

   Sharp-tongued Girl Tames the Wild Mermaid

   All 24 EPs
   VIP
   All 24 EPs

   Smile to Life

   All 30 EPs
   Rent

   How Love Starts and Becomes Obsession

   All 22 EPs

   Fall In Love After Marriage

   All 10 EPs

   The Untamed Top 10 Scenes

   All 24 EPs
   VIP

   Wife's Revenge

   VIP