• Không có lịch sử đã phát
 • VI
   APP

   Quét mã QR để tải ứng dụng xuống di động

   Xem offline mọi lúc mọi nơi

   Nâng cao chất lượng video

   Tuỳ thích thay đổi chế độ màu sẫm

   Lợi ích VIP
   • Tải phim nhanh hơn
    Tải nhanh hơn 30% so với tài khoản thường
   • Xem phim không quảng cáo
    Xem phim mà không gián đoạn
   • Xem phim cùng lúc trên hai thiết bị
    Chia sẻ VIP với bạn bè

   Heart Signal S2

   Trọn bộ 10 tập

   《心动的信号 2》 is a dating reality show about eight strangers, 4 men and 4 women, living together in the Signal House. The show invites Victoria Song, Ryan Zheng, Rainie Yang, Yang Chaoyue, Hito Du, and psychologist Liu Xuan as detectives to observe and interpret the emotional development and also detect who might become lovers in the Signal House.

   Đề xuất cho bạn

   Original

   Chen Xuedong, Johnny Huang and Jackson Wang warm Meng belt baby

   WeTV Only

   Female documentary talk show

   2019-04-18
   Original

   Rocket Girl 101 Starts Their Journey

   WeTV Only

   How do you feel about having two children at home?

   2019-06-05
   WeTV Only

   He Jiong and jackson take everybody to reveal the Secrets of the fridge!

   Original

   "Hormone" accompanies you to dinner

   WeTV Only

   The new competition system pounds the attack

   Original

   How do Jackson Yi ,Kenny Lin and Jim Yu conquer the children?

   2019-05-05
   WeTV Only

   China Top Men Group's Competition

   Original

   Stars' beauty secret has been released

   VIP