สแกนรหัส QR เพื่อดาวน์โหลดแอพมือถือ!

เรียนรู้เพิ่มเติม
 • ไม่มีประวัติเล่น
 • ไทย

   Beauty From Heart

   Full
   นักแสดง: Wu Qian Edward Zhang AlinaZhang Zhang Yuxi
   Tao Xiaoting and Tao Xiaodi are twin sisters, who struggle to survive in big cities. The younger sister Tao Xiaoting always strives to improve herself while the elder sister Tao Xiaodi hopes to take a shortcut from her beauty. Tao Xiaoting meets Lian Sheng who is entrusted to solve the problem of Ounuo Department Store. Lian Sheng gradually appreciates, cares Tao Xiaoting and is also attracted by her striving and cute personality. Also with the influence of Tao Xiaoting, Tao Xiaodi finally realizes that the world cares not the face but the heart. These two sisters stay true to the original self and support each other to the future.

   แนะนำสำหรับคุณ

   VIP
   Full

   Modern Marriage

   Modern Marriage

   Full

   Here to Heart

   Zhang Han bitter love ten years Zhang Juning

   VIP
   Full

   Fairyland Lovers

   Bai Yu leads the wonderful love story in the fantasy world

   WeTV Only
   Full

   Just An Encore

   Campus Youth Life

   VIP
   Full

   Miss Crow With Mr. Lizard

   Romantic love between Allen Ren and Xing Fei

   VIP
   Full

   All I want for Love is you

   The striker girl falls in love with a genius.

   WeTV Only
   Full

   Pretty Man

   Bossy Ziqi Xiong chase his lovly wife for ten years

   VIP
   Full

   Women Wrestling

   The Incredible Life of an Ancient Female Wrestler

   Full

   Female CEO Love Me

   Beautiful Female CEO Breaks the Heart of Salesman