• Không có lịch sử đã phát
 • VI
   APP

   Quét mã QR để tải ứng dụng xuống di động

   Xem offline mọi lúc mọi nơi

   Nâng cao chất lượng video

   Tuỳ thích thay đổi chế độ màu sẫm

   Lợi ích VIP
   • Tải phim nhanh hơn
    Tải nhanh hơn 30% so với tài khoản thường
   • Xem phim không quảng cáo
    Xem phim mà không gián đoạn
   • Xem phim cùng lúc trên hai thiết bị
    Chia sẻ VIP với bạn bè
   Đổi VIP

   Stick to the Script!

   Mainland,China|Trọn bộ 40 tập|Romance · Traditional Costume
   Wang Haoxuan
   Tu Zhiying
   After failing the music exam, Wang Xiaoyu hides at home, onlooking and watching TV plays, but accidentally gets into the TV play. Through the sofa and remote control he brings with him, he unintentionally disrupts the drama while trying to fix it, and eventually builds a deep relationship with the characters in the play. Finally, he uses what he learned to help the characters in the play win the competition through music and achieves self-growth.

   Đề xuất cho bạn

   All 9 EPs
   VIP

   Kisah Untuk Geri

   All 24 EPs
   VIP

   Love Potion

   All 24 EPs
   VIP
   All 40 EPs
   VIP

   Who Rules The World

   All 34 EPs
   VIP

   Novoland: The Castle in the Sky S2

   All 41 EPs

   He Hongshan and Xu Zhengxi staged sadomasochism

   All 24 EPs

   Lai Meiyun Hits on Double-dealer Arrogant Man

   All 24 EPs
   VIP

   Night of Love With You

   All 30 EPs
   Rent

   How Love Starts and Becomes Obsession

   All 24 EPs
   VIP

   The Little Wife Of The General

   VIP