• Không có lịch sử đã phát
 • VI
   user_avatar
   APP

   Quét mã QR để tải ứng dụng xuống di động

   Xem offline mọi lúc mọi nơi

   Nâng cao chất lượng video

   Tuỳ thích thay đổi chế độ màu sẫm

   Lợi ích VIP
   • Tải phim nhanh hơn
    Tải nhanh hơn 30% so với tài khoản thường
   • Xem phim không quảng cáo
    Xem phim mà không gián đoạn
   • Xem phim cùng lúc trên hai thiết bị
    Chia sẻ VIP với bạn bè
   Đổi VIP
   paly-background

   Miss The Dragon

   2021|Mainland,China|Trọn bộ 37 tập|Romance · Fantasy · Story
   LeiYang
   Dylan Wang
   Zhu Xudan
   Deng Wei
   Pan Meiye
   Zhu Zanjin

   A young maidservant named Liu Ying saves a snake on behalf of her young mistress in a chance encounter. However, the snake turns out to be a thousand-year ancient dragon named Yuchu Longyan, who now wants to marry her to repay her kindness. The two's lives then become entangled with each another as their love transcends over three lifetimes.

   Đề xuất cho bạn

   All 56 EPs
   VIP

   Leo Wu and Zhao Lusi Are Full of Enthusiasm

   All 40 EPs
   VIP

   Who Rules The World

   All 7 EPs
   VIP

   Butterfly of the Night

   All 15 EPs

   You don't understand, It's also love

   All 56 EPs
   VIP

   Dili Reba and Gao Weiguang love again

   All 24 EPs
   VIP

   Bossy Husband Who Loved Me

   All 49 EPs
   VIP

   Zhou Dongyu and Xu Kai deliver unique immortals love.

   All 35 EPs
   VIP

   The youth from clan of cultivators killed the devils for the others

   All 40 EPs
   VIP

   Douluo Continent

   VIP