Given The Movie

วงดนตรี given คือการรวมตัวระหว่าง Ritsuka Uenoyama, Mafuyu Satou, Haruki Nakayama, and Akihiko Kaji พวกเขาเตรียมตัวสำหรับงาน fes Amateur Contest พวกเขามีคสามกระตือรือร้นในการฝึกซ้อมกันเป็นอย่างหนัก แต่ก็ยังคงกังวลเกี่ยวกับโชว์อยู่ไม่น้อย แต่แล้ว Mafuyu ก็เกิดไอเดียการสร้างสรรค์ผลงานใหม่ขึ้น นั่นก็คือการทำเพลงที่สะท้อนอารมณ์ และในตอนนี้เองเขาได้รับการช่วยเหลือจาก Ugetsu Murata, Akihiko เรื่องราวของพวกเขาจะเป็นอย่างไร โปรดติดตาม...