สแกนรหัส QR เพื่อดาวน์โหลดแอพมือถือ!

เรียนรู้เพิ่มเติม
 • ไม่มีประวัติเล่น
 • ไทย

   The Oath of Love (TV Ver.)

   Full
   VIP
   Full
   นักแสดง: Yang Zi Sean Xiao
   Lin Zhixiao, who is about to graduate as a senior, fell to the bottom of her life before graduation. Her father was hospitalized with cancer so that she had to give up her job opportunities in other famous enterprises and break up with her boyfriend. All the good imagination about love and future life were broken at this moment. At that moment, Gu Wei, the doctor in charge of her father, entered the life of Lin Zhixiao. At the beginning of love, we often don't know that it's love. Both of them have been hurt in love and don't believe in love. We met, known and loved each other step by step. they've had doubts and waves, misunderstandings and the bottom in their life time. But in the process of love, the two people increasingly feel that each other is the one who can entrust the rest of their lives.

   แนะนำสำหรับคุณ

   VIP
   Full

   You Are My Destiny

   You Are My Destiny

   Full

   Nine Kilometers of Love

   Flight cadets'youth dream-driven journey

   VIP
   Full

   Just Fiancée

   The Contract Lover - Fake Relationship and True Love

   WeTV Only
   Full

   Heir

   Liu Kaiwei and Jiang Xin's Political Talents

   Full

   Dragon Day, You're Dead

   Youth memories killing

   WeTV Only
   Full

   Dreaming Back to the Qing Dynasty

   Li Randi and Wang Anyu perform legendary love

   Full

   My Queen

   Lai Meiyun Hits on Double-dealer Arrogant Man

   WeTV Originals
   Full
   Full

   You are the Miracle

   Ji Xiaobing holds hands with Gong Wanyi to find love and arrest the criminal

   VIP
   Full

   Well Intended Love S2

   Boss Ling and cutie Lin married before loved