สแกนรหัส QR เพื่อดาวน์โหลดแอพมือถือ!

เรียนรู้เพิ่มเติม
 • ไม่มีประวัติเล่น
 • English

   Wuxin: The Monster Killer S3

   Full
   นักแสดง: Elvis Han Sebrina Chen IanWang Sui Yongliang Ji Xiaofei
   The powerful Tang Empire has gone downhill, and the prominent clan is also in decline. The nobles and civilians both are struggling to pursue illusioned eternal life, but Wuxin, desperately wants to die. In the meantime, he meets the mysterious Liu family, sister Qingluan, who is marziale and decisive, and her brother Xuanhu, who is weak and calculating. Wuxin and Qingluan work together to resolve a series of bizarre incidents and they cherish each other. Qingluan loves Wuxin heartlessly, but dares not to confess, while Wuxin appreciates Qingluan, but he does not want to hold her up. A mysterious letter breaks their normal life. They want to find out the truth, but they are involved in all kinds of cruel and treacherous incidents... After many hardships, the black hand finally surfaces behind the scenes - Bai Liuli, who has feud with Wuxin. Behind Bai Liuli, there is still a shocking plot about immortality. In the decisive battle, Wuxin accidentally finds the way to die. But at the last moment, he resolutely gives up for Qingluan. At this time, he doesn't know yet that Qingluan and Xuanhu have innumerable links with Yue Qiluo, who will appear a thousand years later...

   แนะนำสำหรับคุณ

   VIP
   Full

   You Are My Glory

   You Are My Glory

   VIP
   Full
   Full

   My Queen

   Lai Meiyun Hits on Double-dealer Arrogant Man

   VIP
   Full

   Ancient Love Poetry

   Zhou Dongyu and Xu Kai deliver unique immortals love.

   VIP
   Full

   Miss Crow With Mr. Lizard

   Romantic love between Allen Ren and Xing Fei

   Preview

   The Oath of Love

   Yang Zixiao Zhan performs youth in screen for the first time

   Full

   Love Scenery

   Love Scenery

   VIP
   Full

   My Little Happiness

   Xing Fei and Daddi Tang's sweet love story.